Hoppa till innehåll
Framsidan
Stiftelse
Årsredovisningar

Årsredovisningar

Loggboken, dvs. vår årsredovisning, innehåller en beskrivning av verksamheten och bokslutet för föregående räkenskapsår.

Lähikuva rakkohaurusta

Årsredovisning 2023

Under 2023 arbetade vi med nio havsmiljö- och tre marinkulturprojekt. Resultaten av dessa projekt visar vi i vår bifogade årsredovisning.

Årsredovisning 2022

Vi firade stiftelsens 30-årsjubileum, fortsatte det konkreta räddningsarbetet på Östersjön, publicerade två böcker och vårdade havets kulturarv vid evenemang och tillställningar.

Itämeren aalto
vene Itämerellä

Årsredovisning 2021

Vi deltog i kampanjen “Maskiton meri” (Maskfritt hav), publicerade fyra böcker och främjade nio havsmiljöprojekt.

Sök