Hoppa till innehåll

Skadliga ämnen och
miljögifter

Merimaisema Itämereltä

Våra vanliga vardagssysslor leder till att skadliga ämnen och miljögifter kommer ut i havet. Olika läkemedel och kemikalier som används i vardagliga konsumtionsvaror hamnar i vattendrag, till exempel med avloppsvatten, eftersom våra nuvarande avloppsreningsverk från början inte var konstruerade för att avlägsna kemiska skadliga ämnen.

Förorening av Östersjön

Ett miljögift är en kemikalie som är skadlig för människor och organismer och som kommer ut i miljön till följd av människans verksamhet. Många miljögifter blir länge kvar i naturen och samlas så småningom i organismer som finns högst uppe i näringskedjan (länk till näringskedjan) – även i människan.

De största mängderna skadliga ämnen kom ut i havet på 1960–1980-talen. Användningen av ämnen som identifierats som skadliga, till exempel DDT och PCB, har varit förbjuden i ett decennium.

Tyvärr har oroväckande forskningsresultat erhållits också om miljöverkningarna av nyare kemikalier, exempelvis bromerade flamskyddsmedel eller organiska tenn- och fluorföreningar, som har flera användningsområden i smutsavvisande beläggningar i båtfärger. Även tungmetaller, som kvicksilver, bly och kadmium, belastar naturen i Östersjön.

I havet sjuder en cocktail av blandade kemikalier, och ämnenas långsiktiga sammantagna konsekvenser för havsnaturen eller människan finns det ännu inte säker kunskap om.

kaksi tankkeria Itämerellä kuvattuna tankkerista
Kemikaalikuljetusta Itämerellä. Kuva: Ville-Veikko Intovuori, Traficom

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Vad kan vi göra för att minska föroreningen av havet?

  • Undvik onödiga kemikalier och plaster i vardagen. Använd helst miljömärkta produkter och tvättmedel
  • För alla gamla läkemedel till apoteket. Släng dem inte i soporna eller i avloppet. Undvik smärtstillande geler som innehåller diklofenak..
  • Sortera rätt.
  • Säkerställ till exempel att ämnen som används för att vårda båten bortskaffas på rätt sätt (t.ex. glykol, färger, lack och lösningsmedel)
  • Använd inte giftiga färger på båtens botten, utan rengör den mekaniskt
  • Tvätta dig själv, mattor och disk så att tvättvattnet inte rinner direkt ut i havet.

I vårt projekt utvecklar vi metoder för att förhindra skadliga ämnen kommer ut i havet när fraktfartyg sköljer sina tankar.

Säiliöalus satamassa
Projekt
Kemikaliefartygsprojekt

Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen till Östersjön då kemikaliefartyg rengör sina tankar.

Sök