Hoppa till innehåll
traktori levittää kipsiä peltoon

Alla växande växter behöver näringsämnen som kväve och fosfor. Näringsämnen behövs också för odling av grödor på åkrarna. I vissa områden har för mycket näringsämnen samlats i marken under årtiondenas gång. Det ökar avrinningen av näringsämnen från åkrarna under en lång tid.

Djurgödsel innehåller mycket näringsämnen. Gödsel kan användas som gödselmedel för växter på åkrarna. Effektiviseringen av produktionen inom jordbruket har dock lett till att växtodlingen och djuruppfödningen koncentrerats till olika områden. Resultatet är att det råder brist på näringsämnen i vissa områden, medan andra områden har mycket mer näringsrikt gödsel än vad som behövs på åkrarna i det närmaste området. På många håll i de områden som domineras av djuruppfödning, såsom Finlands västkust och Egentliga Finland, har man spridit för mycket gödsel på åkrarna. Då samlas särskilt fosfor i jorden.

När de överflödiga näringsämnena kommer ut i havet är de skadliga eftersom de övergöder vattnet. Jordbruket står för en stor del av näringsbelastningen i Östersjön, då över hälften av kväve- och fosforbelastningen kommer från jordbruket.

Hur ska vi lösa näringsbelastningen från jordbruket?

Finland måste snabbt lösa utmaningarna som gäller näringsbelastningen inom jordbruket. Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) listar de värsta belastningsområdena på en hot spot-lista. Egentliga Finland, som belastar Skärgårdshavet, är det enda objektet från Finland på denna lista.

Våra projekt främjar två effektiva metoder, gipsbehandling av åkrar och gödselåtervinning.

traktorit levittävät lantaa pellolle
Foto: Tara Jaakkola.

Vad är återvinning av gödsel?


Vid återvinning av gödsel flyttas gödsel som produceras på djurgårdar i bearbetad form till växtodlingsgårdar. Då behöver växtodlingsgårdarna inte använda fosforgödsel eller organiskt koltillskott för sina växter, och djurgårdar behöver inte sprida mer gödsel på närliggande fält än vad växterna behöver. Målet med gödselåtervinningen är att förbättra näringsbalansen överallt i Finland.

Återvinning av gödsel ger lokala miljöfördelar för vattendrag och mark och minskar näringsbelastningen som kommer ut i Östersjön.

Utmaningen med återvinningen av gödsel är flytgödsel kan transporteras kostnadseffektivt endast till åkrar som ligger på ett relativt kort avstånd. I bearbetad form gödsel flyttas över längre avstånd, men då behövs särskilda metoder för bearbetning av gödseln.

I John Nurminens Stiftelses projekt för gödselåtervinning samarbetar John Nurminens Stiftelse med svin-, fjäderfä- och växtodlingsgårdar som är intresserade av att utveckla verksamheten och lösa problemen. Syftet med projektet är att ta fram information och modeller för att förbättra den regionala näringsbalansen överallt i Finland.

Läs mer om gödselåtervinningsprojektet:

Projekt
Projekt för gödsel­återvinning

Vi förebygger näringsutsläpp som orsakas av sjötransporter av gödsel i Östersjön.

traktori levittää kipsiä pellolle
Foto: Ilkka Vuorinen.

Vad är gipsbehandling?


Vid gipsbehandling sprids jordförbättringsgips ut på åkrarna. Gipset, dvs. kalciumsulfatet, löses upp i åkerjorden. Gipset förbättrar jordens kornstruktur och främjar bindningen av fosfor till jordpartiklarna. Gipsens effekt varar ungefär fem år.

Erosionen samt urlakningen av fosfor och organiskt kol minskar, vilket gör avrinningsvattnet klarare och förhindrar övergödning av vattendragen. Fosforn stannar emellertid kvar i jordmånen i en form som kan användas av växter.

Läs mer om gipsprojektet:

Projekt
Gipsprojektet på Åland

Vi minskar avrinningen av fosfor och fasta partiklar från åkerskiften som deltar i gipsbehandling på Åland.

ihminen roskapussin kanssa

Tips för skydd

De 10 mest effektiva tipsen för att skydda Östersjön

Sök