Hoppa till innehåll

Blågröna alger

Laituri ja sinilevää rannassa

Blågröna alger är till förtret för oss under sommardagar vid Östersjön och insjöar. Massförekomsterna av blågrönalger, algblomningarna har ökat under de senaste årtiondena. De orsakas av övergödningen av vattendragen och gynnsamma väderförhållanden.

Det är svårt att förutsäga förekomsten av blågröna alger, men genom att minska övergödningen av vattendrag kan vi också minska de blågröna algerna.

Vad är blågröna alger?

Östersjöns vänner har tyvärr inte kunnat undvika möten med blågröna alger under de senaste decennierna. Vad är blågröna alger och varför kan de vara farliga?

Blågröna alger är egentligen inte alger, utan bakterier. Blågröna alger, eller cyanobakterier, kan producera syre på samma sätt som de mikroskopiska växtplanktonalgerna som lever i vattnet, och därför kallas de för blågröna alger.

Blågröna alger hör till de arter som lever naturligt i Östersjön, men på grund av övergödningen har deras förekomst ökat under de senaste årtiondena.

När näringsämnen – kväve och fosfor – kommer ut i Östersjön från land, ger de näring åt både blågröna alger och andra alger. Det leder till alltför stora förekomster av algerna.

Till skillnad från andra alger kan de blågröna algerna ta allt kväve de behöver direkt från atmosfären. Därför regleras deras tillväxthastighet särskilt av mängden fosfor i vattnet.

Laituri ja sinilevää rannassa
Foto: Aarno Isomäki, Vastavalo

Med ditt hjälp vi räddar Östersjön och dess arv

Vi skyddar Östersjöns unik natur, främjar medvetenheten om havet
och ser till att Östersjön bevaras även för kommande generationer!

Var finns blågröna alger?

Blågröna alger trivs i varma och stilla vatten som innehåller rikligt med näringsämnen. Därför finns det blågröna alger särskilt i övergödda vattendrag.

I Östersjön har de största förekomsterna av blågröna alger observerats i Finska viken och Skärgårdshavet. Blågröna alger finns i övergödda sjöar i södra Finland, men också på andra håll, t.ex. i Saimen och i sjöar i södra Lappland.

När kan vi stöta på blågröna alger?

De flesta arterna av blågröna alger behöver varmt vatten för att föröka sig, och därför uppstår stora förekomster särskilt i juli och augusti.

Förekomsterna kan variera kraftigt från år till år. En varm försommar kan ge upphov till algblomningar på stränderna redan vid midsommar, medan en kall och blåsig sommar ser till att algmassorna är små.

Blågröna alger kan också förekomma på senhösten om vädret håller sig varmt. Vissa blågröna alger kan bilda massförekomster också i kallt vatten. Därför kan blågröna alger även påträffas under is. Döende blågröna algceller färgar stranden och isen turkos.

Läs mer om blågröna alger:

Saari ja meri ylhäältä
Östersjön Info
Är blågröna alger farliga?

En del blågröna alger är farliga för hälsan eftersom de producerar gifter som påverkar levern och nerverna.

Mies uimassa
Östersjön Info
Blågröna alger och bad

Det är inte alls smart att bada i vatten med blågröna alger.

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Östersjön Info
Test för blågröna alger

Hur identifierar man blågröna alger och hur kan man förvissa sig om att det är alger och inte till exempel pollen?

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Östersjön Info
Blågröna alger på Östersjön

De blågröna algerna minskar i takt med att Östersjöns tillstånd förbättras.

Sök