Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Blågröna alger
Blågröna alger på Östersjön

Blågröna alger på Östersjön

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä

De blågröna algerna minskar i takt med att Östersjöns tillstånd förbättras.

Mängden och förekomsten av blågröna alger påverkas av övergödning av vattnet och väder som är gynnsamt för algtillväxt.

Algblomningar på Östersjön

Liksom semesterfirare älskar blågröna alger värme, och därför dyker de rikligaste blomningarna av blågröna alger upp i Östersjön ofta mitt under den bästa semestersäsongen.

Vid lugnt och varmt väder samlas algerna på vattenytan till stora flottar och i lämplig vind rör sig algmassorna mot stränderna. Dessa massförekomster kallas för algblomningar.

Även om det finns mycket näring i vattnet så uppkommer inte massblomning av blågröna alger i svalt och blåsigt väder, eftersom algerna då blandats djupare ned i vattenmassan.

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Foto: Raimo Sundelin

Var förekommer blågröna alger?

Det är svårt att förutsäga förekomsten av blågröna alger, eftersom mängden blågröna alger i vattnet kan variera dagligen beroende på väderförhållandena. Algerna driver med vindar och havsvattenströmmar, och därför kan alger dyka upp och försvinna snabbt på badstranden. Därför ska simmare vara uppmärksamma och inspektera badvattnet visuellt innan de tar ett dopp.

Övergödning förvärrar blågrönalgsituationen

Övergödning är det största problemet i Östersjön och förvärrar också blågrönalgsituationen i havet. Näringsämnena fosfor och kväve som rinner från land till kustvatten härrör huvudsakligen från jord- och skogsbruk. Dessutom ökar övergödningen av vattnen bland annat genom trafik och avloppsvatten från bostads- och industriområden.

För sin tillväxt behöver blågröna alger, eller cyanobakterier, fosfor som de tar ur vattnet. Således ökar en stor mängd fosfor i vattnet också mängden av blågröna alger.

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

sinilevää rannassa
Foto: Kirsi Kurki-Miettinen

Läs mer om blågröna alger:

Laituri ja sinilevää rannassa
Östersjön Info
Blågröna alger

Eutrofiering av vattnen och fördelaktiga väderförhållanden leder till förekomsten av blågröna alger. Vissa blågröna alger är giftiga och skadliga särskilt för barn och djur.

Saari ja meri ylhäältä
Östersjön Info
Är blågröna alger farliga?

En del blågröna alger är farliga för hälsan eftersom de producerar gifter som påverkar levern och nerverna.

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Östersjön Info
Test för blågröna alger

Hur identifierar man blågröna alger och hur kan man förvissa sig om att det är alger och inte till exempel pollen?

Mies uimassa
Östersjön Info
Blågröna alger och bad

Det är inte alls smart att bada i vatten med blågröna alger.

Sök