Hoppa till innehåll

Är blågröna alger farliga?

Saari ja meri ylhäältä

En del blågröna alger är farliga för hälsan eftersom de producerar gifter som påverkar levern och nerverna.

Dessutom producerar vissa blågröna alger föreningar som kan orsaka hudsymtom hos en del människor. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att vi alltid förhåller oss till vatten som innehåller blågröna alger med antagandet att det kan orsaka hälsoolägenheter.

Utseendet av en förekomst av blågröna alger avslöjar inte om det är fråga om en art av blågrönalger som producerar gifter eller inte. Vissa blågröna alger är giftiga och de kan vara skadliga, särskilt för husdjur och små barn.

Det är farligt att dricka blågröna alger

Vatten som innehåller blågröna alger ska under inga omständigheter användas som dricksvatten eller för matlagning, inte ens om vattnet är kokt. Kokning tar inte bort de blågröna algernas gift från vattnet. Vattenrenare som används för camping tar inte heller bort gifterna från vatten som innehåller blågröna alger.

Det är inte heller rekommenderat att använda vatten som innehåller blågröna alger för att bevattna livsmedelsväxter, till exempel örter.

Mies uimassa
Foto: Petri Anttila

Symtom som blågröna alger orsakar hos människor

Blågröna alger orsakar mycket individuella och varierade symtom, som vanligen framträder inom några timmar efter exponeringen.

Blågröna alger kan orsaka hudsymtom, till exempel rodnad, klåda och utslag, magsymtom, till exempel illamående, magont, kräkningar och diarré samt rinnande näsa, ögonirritation, huvudvärk och feber. Om symtomen är svåra eller inte avtar, ska du söka läkarvård. Symtom kan också uppkomma efter simning i vatten som innehåller blågröna alger.

Symtom som blågröna alger orsakar hos hundar och andra sällskapsdjur

Blågröna alger är alltid farliga för hundar och andra sällskapsdjur. Om blågrönalgernas gifter sväljs kan de orsaka mycket allvarliga symtom och till och med risk för dödsfall. Framför allt hundar är utsatta för förgiftning orsakad av blågröna alger, eftersom de under simturer kan dricka en betydande mängd vatten som innehåller blågröna alger.

Blågrönalgens gift kan orsaka allvarlig leverskada. Symtom på förgiftning hos hundar och till exempel katter är kräkning, diarré, svaghet, skakningar, darrning och kroppskramper. I värsta fall kan en leverskada leda till att djuret dör.

Symtomen börjar ofta redan inom en timme efter att djuret har druckit algvatten. Om djuret har druckit vatten med blågröna alger eller börjar lida av symtom på blågrönalgförgiftning, kontakta en veterinär omedelbart. Första hjälpen kan till exempel vara kräkning eller sköljning med rent vatten.

Om djuret har simmat i vatten med blågröna alger är det en bra idé att tvätta det med rent vatten omedelbart efter simturen.

koira juoksee veteen
Foto: Petri Anttila

Läs mer om blågröna alger:

Laituri ja sinilevää rannassa
Östersjön Info
Blågröna alger

Eutrofiering av vattnen och fördelaktiga väderförhållanden leder till förekomsten av blågröna alger. Vissa blågröna alger är giftiga och skadliga särskilt för barn och djur.

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Östersjön Info
Blågröna alger på Östersjön

De blågröna algerna minskar i takt med att Östersjöns tillstånd förbättras.

Mies uimassa
Östersjön Info
Blågröna alger och bad

Det är inte alls smart att bada i vatten med blågröna alger.

Sinilevälautta tyynellä Itämerellä
Östersjön Info
Test för blågröna alger

Hur identifierar man blågröna alger och hur kan man förvissa sig om att det är alger och inte till exempel pollen?

Sök