Sinilevä Itämerellä

Kun Itämeren tila paranee, myös sinilevä vähenee.

Sinilevän määrään ja esiintymiseen vaikuttavat vesien rehevöityminen ja levien kasvulle suotuisa sää.
Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma, ja se pahentaa myös meren sinilevätilannetta. Maalta rannikkovesiin valuvat ravinteet fosfori ja typpi ovat peräisin pääosin maa- ja metsätaloudesta. Lisäksi vesien rehevöitymistä lisäävät muun muassa liikenne ja asutuksen ja teollisuuden jätevedet.

Sinilevät eli syanobakteerit tarvitsevat kasvuunsa fosforia, jota ne ottavat vedestä. Siten suuri määrä fosforia vedessä lisää myös sinilevän määrää.

Itämeren ulkoista fosforikuormaa on viime vuosikymmeninä onnistuttu vähentämään huomattavasti. Säätiömme hankkeiden avulla olemme vähentäneet noin 60 prosenttia Suomenlahden fosforikuormasta 2000-luvun alun jälkeen. Positiiviset muutokset näkyvät Itämeressä viiveellä, sillä meressä vesi vaihtuu hitaasti. Tuloksia siitä, että meremme tila on parantumassa, on kuitenkin jo havaittu erityisesti Itäisellä Suomenlahdella, missä vesi on kirkastunut.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Ravinteiden pääsyä mereen on edelleen jatkettava, jotta saamme rehevöitymisen kuriin. Tukemalla Säätiömme työtä autat meitä vähentämään rehevöitymistä.

Lue lisää sinilevästä

Miksi sinilevä on vaarallista?