För företag

Vill du vara med om att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer? Är du intresserad av att stärka miljöansvaret som en del av din verksamhet?

Skyddet av Östersjön och dess arv är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelse deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och garantera att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer. Läs om de mångsidiga sätten att delta i vårt arbete och kontakta oss så diskuterar vi mer.

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning

Samarbete inom produktförsäljning är ett naturligt sätt att kombinera försäljningen av ekologiska och hållbara produkter eller tjänster med skyddet av Östersjön och den marina kulturen.

Om marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete kommer man alltid överens från fall till fall. Stiftelsens varumärken är registrerade (inkl. namn, logo och kännetecken) och får användas i produktmarknadsföringssamarbete med separat överenskommelse.

Ta kontakt, så diskuterar vi mer!

Andra stödformer

Ditt företag eller samfund kan även delta i arbetet med att skydda Östersjön och i marinkulturverksamheten genom att donera pro bono-arbete, utrustning eller utrymme i media.

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Direktör för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss