Hoppa till innehåll

Principer om partnerskap

Skyddet av Östersjön och dess arv är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljö- och samhällsansvar. Genom att stöda John Nurminens Stiftelses arbete som vår partner deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön, öka kunskaperna om Östersjön, påverka samhället och säkerställa att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer. 

Vem samarbetar vi med? 

Som våra partner hoppas vi ha företag och organisationer som representerar många olika branscher, som verkar ansvarsfullt och vill främja det bästa av Östersjön och dess arv. 

Företagens och organisationernas stöd har avgörande betydelse för att Stiftelsen kan genomföra konkreta och resultatrika åtgärder för att skydda Östersjön och dess kulturarv. Vi medverkar också i samarbetskampanjer och -nätverk som ger stiftelsen publicitet och nya partnerskap. Många av våra projekt bedriver samarbete på projektnivå med utvalda företag och aktörer. 

Vad förväntar vi oss av våra partner? 

Vi hoppas att våra partner är engagerade i principerna för hållbar utveckling i sin egen verksamhet. Vi inser att vi alla har möjlighet att utveckla våra egna aktiviteter när det gäller den påverkan de ger på miljön och samhället. Tillsammans kan vi öka näringslivets påverkan på Östersjöns tillstånd, miljön och samhället. 

Vid behov för vi en dialog med partner om förutsättningarna för samarbete för att bättre förstå utmaningarna och miljöpåverkan från deras bransch. Denna dialog är viktig i situationer där vår potentiella partner representerar en verksamhet vars belastning på hela det marina ekosystemet inte är betydande, men lokalt är verksamhetens miljöpåverkan skadlig. 

Mer information om partneskap 

vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.

Sök