Hoppa till innehåll


Företagsansvar

Att rädda Östersjön är ett mycket aktuellt sätt att förverkliga företags- eller samhällsansvar. I företagssamarbete stöder ett företag eller en gemenskap John Nurminens Stiftelsens verksamhet.

Företagsansvar spelar en allt större roll i företagens verksamhet. Intressenternas förväntningar är nyckeln här. Företagen måste inse de väsentliga effekterna av sin egen verksamhet och agera till exempel för att minimera skadliga miljöeffekter. Företag förväntas också skapa ansvarsfulla lösningar och verksamhetsmodeller. Dessa förväntningar återspeglas i den ökande regleringen av affärsverksamheten både nationellt och internationellt. Förkortningen ESG (Environmental, Social and Governance) knyts ofta till ansvar, vilket syftar på miljö, samhälle och gott styre samt mätning och konkretisering av ansvarsarbetet kring dessa.

Företag ser också i allt högre grad ansvarsarbete som ett sätt att producera socialt nytta och uppnå en strategisk konkurrensfördel. Ansvar är en förutsättning för företagens existens. Ansvaret återspeglas direkt i företagets resultat. Det hjälper till att möta kraven från kunder, investerare och andra intressenter och lockar de bästa talangerna till företag. Företagsansvar är riskhantering, men också att identifiera nya affärsmöjligheter och investera i framtiden.

Företag kan implementera ansvar på många olika sätt. Transparens i ansvarsarbete och kommunikation och samarbete med andra aktörer bidrar till att undvika greenwashing och uppnå bästa möjliga resultat. 

Att stöda John Nurminens Stiftelses arbete är ett effektivt sätt för företaget att inse miljöansvar och att vara delaktig i att vårda mångfalden av marin natur och maritim kultur.

Vem arbetar vi med och vad förväntar vi oss av våra partner?

Mer information om företagssamarbete

vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.

Sök