Årsredovisningar

Stiftelsen har sedan våren 2011 publicerat en kombinerad årsredovisning och verksamhetsbeskrivning. Årsredovisningen inkluderar bokslutet för föregående års redovisningsperiod. Stiftelsens strävanden att rapportera på ett så omfattande och öppet sätt som möjligt har uppmärksammats i PwC:s tävling Avoin Raportti: årsredovisningen 2011 fick ett hedersomnämnande och årsredovisningen 2012 utsågs till vinnare i serien för stora föreningar och stiftelser.