Dataskyddsbeskrivningarna

John Nurminens Stiftelses dataskyddsbeskrivningar

I dataskyddsbeskrivningarna nedan beskrivs hur John Nurminens stiftelse och vårt dotterbolag Baltic Sea Services Oy behandlar personuppgifter.

Vi följer dataskyddslagstiftningen vid behandling av personuppgifter, dvs. att vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). På grund av de olika användningsändamålen för personuppgifter har vi skapat flera register och separata dataskyddsbeskrivningar för dessa. I beskrivningarna beskrivs bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, för vilket ändamål och hur länge personuppgifterna behövs, hur personuppgifterna behandlas och skyddas samt vilka den registrerades rättigheter är och hur den registrerade kan utöva sina rättigheter.

Vi samlar in personuppgifter enbart för de i registren beskrivna ändamålen, och för vilka uppgifterna har samlats in ursprungligen. Från de registrerade samlar vi enbart in personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är viktigt för oss att skydda personuppgifter och när vi behandlar dina personuppgifter iakttar vi de omsorgs- och skyddsskyldigheter som föreskrivs i Dataskyddslagstiftningen och i god dataförvaltningspraxis.

Som regel samlar vi in data från personen själv. Dessutom samlar vi in personuppgifter från offentliga källor eller genom användning av kakor och annan liknande teknik på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Dataskyddspolicyn för kund- och sponsorregistret och intressentregistret har uppdaterats 10.5.2023.

Du kan bekanta dig närmare med dataskyddsbeskrivningarna för våra register via länkarna längst ner på sidan.

John Nurminens Stiftelses och Baltic Sea Services Oy:s kund- och sponsorregister 

Vi samlar in personuppgifter för att sköta och utveckla relationerna till kunder, donatorer eller sponsorer, och för att rikta vår kommunikation och marknadsföring. Syftet med behandlingen av personuppgifter är främst att verkställa ett avtal, kundservice, utveckling av verksamhet och kundupplevelse samt kommunicering av verksamheten.

Läs mer

John Nurminens Stiftelses intressentgruppsregister 

Vi samlar in kontaktinformation bl.a. för projektpartner, tjänsteleverantörer och Östersjödagens partner, så att vi kan informera om vår verksamhet och bjuda in intressentgruppers representanter till möten och evenemang som vi anordnar.

Läs mer

John Nurminens Stiftelses rekryterings- och manuskriptregister 

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter när du söker jobb eller praktikplats hos oss, eller om du erbjuder oss en bok för publicering. Vi använder personuppgifter för att administrera jobbsökningsprocessen eller publiceringsprocessen för boken.

Läs mer

Kakpolicy för John Nurminens Stiftelse

Vi samlar också in information genom användning av kakor och annan liknande teknik på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Läs mer