Organisation och styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av VD Annamari Arrakoski-Engardt. Stiftelsen har 19 anställda, av vilka en del arbetar med projekt eller på deltid. Stiftelsens verksamhet leds av styrelsen, vars ledamöter är insatta i vetenskap, samhälle och ekonomi. Styrelsen godkänner målen, tidtabellerna och budgeterna för miljö- och kulturprojekten. Dessutom leder och övervakar styrelsen regelbundet hur projekten framskrider och stiftelsens ekonomiska situation.

Stiftelsens anställda

See kontaktinformation.

Stiftelsens styrelseledamöter

Juha Nurminen, ordf.
Eeva Ahdekivi
Juho Lipsanen
Kaisa Olkkonen
Markku Ollikainen
Tommi Juusela
Marja-Leena Rinkineva
Hannu Syrjänen
Jukka Anteroinen

Ett Rent Östersjön -rådgivninsgruppen

Verksamheten stöds av en rådgivningsgrupp, som består av frivilliga experter och representanter för viktiga intressentgrupper.

Kaisa Olkkonen, ordf.
Ilkka Herlin, BSAG
Lea Kauppi, SYKE
Esa Nikunen, Helsingfors stad
Liisa Rohweder, WWF
Johanna Buchert LUKE
Anja Nysten, NEFCO
Liisa Pietola, MTK
Helena Tuuri, Utrikesministeriet
Annamari Arrakoski-Engardt, John Nurminens Stiftelse
Juha Nurminen, John Nurminens Stiftelse