Organisation och styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt. Stiftelsen har 10–15 anställda, av vilka en del arbetar med projekt eller på deltid. Stiftelsens verksamhet leds av styrelsen, vars ledamöter är insatta i vetenskap, samhälle och ekonomi. Styrelsen godkänner målen, tidtabellerna och budgeterna för projekten för den marina kulturen och Ett Rent Östersjön. Dessutom leder och övervakar styrelsen regelbundet hur projekten framskrider och stiftelsens ekonomiska situation.

STIFTELSENS ANSTÄLLDA

See kontaktinformation.

Stiftelsens STYRELSELEDAMÖTER

Juha Nurminen, ordf.
Eeva Ahdekivi
Juho Lipsanen
Kaisa Olkkonen
Markku Ollikainen
Per-Edvin Persson
Marja-Leena Rinkineva
Hannu Syrjänen
Jukka Anteroinen

Stiftelsens rådgivningsgrupper

Verksamheten stöds av rådgivningsgrupper, som består av frivilliga experter och representanter för viktiga intressentgrupper.

Rådgivningsgruppen för marin kultur

Annamari Arrakoski-Engardt, JNS, ordf.
Juha Nurminen, JNS
Vesa Hongisto, Museiverket
Matti Jylhä, Futurice
Kimmo Levä, Finlands museiförbund
Markku Löytönen, Helsingfors universitet
Hanne Kettunen, Siili Solutions
Samppa Vilkuna, Superson

Rådgivningsgruppen för övergödningsprojekten

Kaisa Olkkonen, ordf.
Jaakko Henttonen, EBRD
Ilkka Herlin, BSAG
Lea Kauppi, SYKE
Esa Nikunen, Helsingfors stad
Harro Pitkänen, NIB
Liisa Rohweder, WWF
Monika Stankiewicz, HELCOM
Timo Tanninen, miljöministeriet
Erja Tikka, utrikesministeriet