Hoppa till innehåll

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av den verkställande direktören. Verksamheten leds av styrelsen, vars ledamöter är insatta i vetenskap, samhälle och ekonomi.

Styrelsen godkänner målen, tidtabellerna och budgetarna för projekten för den marina kulturen och miljöprojekten. Dessutom leder och övervakar styrelsen regelbundet hur projekten framskrider och stiftelsens ekonomiska situation.

John Nurminens Stifelsens styrelse 2024

 • ordförande Tommi Juusela (JK, LL.M (Columbia University))
 • vice ordförande Kaisa Olkkonen (LL.M)
 • Jukka Anteroinen
 • Emilie Gardberg
 • Seppo Knuuttila
 • Juha Nurminen
 • Markku Ollikainen
 • Kristian Pullola
 • Marja-Leena Rinkineva

Rådgivningsgrupp

Verksamheten stöds av en rådgivningsgrupp, som består av frivilliga experter och representanter för intressentgrupper.

 • ordförande, Kaisa Olkkonen, representant av John Nurminens Stiftelses styrelse
 • Johanna Buchert, LUKE
 • Ville Wahlberg, BSAG
 • Leif Schulman, SYKE
 • Anja Nystén, NEFCO
 • Esa Nikunen, Helsingfors stad
 • Airi Kulmala, MTK
 • Jari Luukkonen, WWF
 • Helena Tuuri, UM
 • Annamari Arrakoski-Engardt, John Nurminens Stiftelse
 • Juha Nurminen, John Nurminens Stiftelses styrelse
 • Tommi Juusela, John Nurminens Stiftelses styrelse

Sök