Hoppa till innehåll

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av den verkställande direktören. Verksamheten leds av styrelsen, vars ledamöter är insatta i vetenskap, samhälle och ekonomi.

Styrelsen godkänner målen, tidtabellerna och budgetarna för projekten för den marina kulturen och miljöprojekten. Dessutom leder och övervakar styrelsen regelbundet hur projekten framskrider och stiftelsens ekonomiska situation.

John Nurminens Stifelsens styrelse 2023

 • ordförande Juha Nurminen (EM, sjöfartsråd)
 • vice ordförande Tommi Juusela (JK, LL.M (Columbia University))
 • Eeva Ahdekivi
 • Jukka Anteroinen
 • Juho Lipsanen
 • Kaisa Olkkonen
 • Markku Ollikainen
 • Marja-Leena Rinkineva
 • Hannu Syrjänen
John Nurmisen Säätiön hallituksen jäsenet
John Nurminens Stiftelsens styrelse 2020-2023

Rådgivningsgrupp

Verksamheten stöds av en rådgivningsgrupp, som består av frivilliga experter och representanter för intressentgrupper.

 • ordförande, Kaisa Olkkonen, representant av John Nurminens Stiftelsens styrelse
 • Johanna Buchert LUKE
 • Laura Höijer, BSAG
 • Leif Schulman, SYKE
 • Anja Nysten, NEFCO
 • Päivi Nerg, MTK
 • Liisa Rohweder, WWF
 • Helena Tuuri, UM
 • Annamari Arrakoski-Engardt, John Nurminens Stiftelse
 • Juha Nurminen, John Nurminens Stiftelse

Sök