Tips för skyddet av Östersjön

Allt som människan gör inverkar på Östersjöns tillstånd. Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar.

Östersjöns tillstånd ligger inte enbart i beslutsfattarnas händer. Även små handlingar gör en skillnad, och vi kan alla hjälpa till. Nu behövs åtgärder för att rädda Östersjön. Med Östersjökalkylatorn kan du testa hur många ämbar blågröna alger du ger upphov till i Östersjön och hur du genom att göra andra val i vardagen kan minska mängden.

Så här kan just du hjälpa:

Vid matbordet och i butiken

 • Välj närmat och säsongens skörd – på så sätt minimerar du negativa miljöeffekter. Genom att handla närmat, stöder du även lokala företagare.
 • Ät enbart hållbart fiskad fisk. Många av världens fiskarter är föremål för överfiske. Välj enbart fiskarter vars bestånd inte är hotat, såsom inhemsk karpfisk, strömming, abborre och gädda samt MSC-märkt fisk. Märkningen garanterar att fisken är fiskad på ett ekologiskt hållbart sätt. Bra val hittar du exempelvis i WWF:s fiskguide. Överväg inköp av odlad fisk noga eftersom fiskodling bidrar till övergödning.
 • Ät mindre kött. I enlighet med näringsrekommendationerna bör vår kost till största delen utgöras av produkter från växtriket och endast till en liten del av kött. Vid köttproduktion uppkommer stora utsläpp av koldioxid och näringsämnen och produktionen förbrukar rikligt med energi. Då du väljer ett vegetariskt alternativ minskar du näringsbelastningen på Östersjön. Du kan ersätta köttet i matlagningen med proteinrika grönsaker.
 • Undvik plastförpackningar och plastpåsar. Använd en egen butikskasse istället för plastpåsar.
 • Köp hållbara produkter som kan repareras och återanvändas och använd dem så länge som möjligt. Undvika engångsprodukter av plast.
 • Sträva efter att köpa second hand-kläder. Välj kläder av ull (i synnerhet ekologisk bomull) och andra naturfibrer istället för fleece och konstfibrer. På detta vis minskar du mängden mikroplast som hamnar i Östersjön.

I trafiken

 • Promenera, cykla och välj kollektivtrafik och samåkning: genom att minska utsläpp från trafiken minskar även partikelbelastningen och utsläpp av kväve från luften i vattendragen. Trafiken är en betydande källa till mikroplast och gummi.
 • Semestra lokalt: att flyga förbrukar rikligt med energi och bidrar till uppvärmningen av klimatet, vilket leder till ökad förekomst av stormar, regn och näringsavrinningar även i Finland. Välj att resa med tåg istället för att flyga.

Vid båtåkning och på fritiden

 • Se till att båtens motor är i skick för att undvika oljeläckage och ta hand om båtens skick även i övrigt.
 • I samband med underhållet av din båt lönar det sig att komma ihåg att glykol som används för att kyla ned motorerna är giftigt och att rester ska returneras till en insamlingsplats i hamnen, sorteringsstation eller avfallsstation. Samma regel gäller för andra ämnen som används vid restaurering, såsom lack, målfärger och lösningsmedel.
 • Håll båtens botten ren för att inte förbruka bränsle i onödan. Undvik att använda giftiga färger och om det är möjligt, att måla överhuvudtaget. Rengör båtens botten mekaniskt genom att borsta eller med trycktvätt. Undersidan behöver som tur inte målas med giftig målfärg varje år och i områden med vatten med låg salthalt såsom Bottenviken och insjöar är det inte nödvändigt överhuvudtaget. De skadliga effekterna av målfärgen kan även minskas genom att ibland lyfta upp båten för att torka. Dessutom finns det innovativa mekaniska och elektroniska lösningar för rengöring av båtens undersida. Du hittar mer information om dessa på vår systerorganisation Håll Skärgården Ren rf:s webbplats.
 • Töm alltid båtens septiktank vid en sugtömningsanläggning i hamnen. Släpp inte ut avloppsvatten i havet.
 • Utnyttja i mån av möjlighet diskplatser på land där diskvattnet filtreras. Tvätta inte kärl i havet.
 • Skräpa inte ner på land eller i havet utan för soporna dit de hör hemma – till sopkorgen eller återvinningsstället. Sortera soporna även vid båtliv.
 • Fiska mångsidigt och hållbart sådan fisk som inte är utrotningshotad eller underskrider minimimåttet och ät det som du fiskar. Fiska inte enbart stora rovfiskar utan fiska även mindre fiskarter. Även karpfisk är god matfisk om den tillreds rätt. Ta reda på minimimåtten för olika fiskarter och iaktta dessa då du fiskar.
 • Välj äkta material, såsom ull och bomull, för kläder för båtliv. Syntetiska fibrer, såsom fleece, är skadliga för vattendrag på grund av att de innehåller mikroplast.
 • Undvik att röra dig i fåglarnas häckningsområden under våren och början av sommaren. Respektera reglerna för områden i natur- och nationalparker.
 • Stör inte friden i skärgårdsnaturen. Undvik att skada växter och att röra dig utanför stigarna.
 • Gör inte upp eld i terrängen utan välj färdiga eldstäder och campingkonstruktioner.

Hemma och på stugan

 • Undvik hygienprodukter som innehåller mikrogranulat, såsom tandkräm och exfolierande ämnen. Du kan ta hjälp av CosmEthics-appen.
 • Se till att avloppsvattnet i ditt hem hanteras rätt. I glesbygden är teknik som främjar återvinning av näringsämnen den bästa lösningen. På stugan är ett torrdass ett bra alternativ för vattendragen.
 • Kräv kvalitet av ditt vattenverk. Väl renat avloppsvatten belastar mindre.
 • Minska vattenförbrukningen: trots att det inte råder brist på dricksvatten i Finland lönar det sig att beakta det energisvinn som i synnerhet onödig användning av varmt vatten ger upphov till.
 • Behandla tvättvattnet från bastun på ett ändamålsenligt sätt och tvätta mattor och byk så att tvättvattnet inte rinner ut i havet.
 • Gödsla trädgården sparsamt och använd naturlig gödsel istället för konstgjord. Genom att undvika onödiga bekämpningsmedel minskar kemikaliebelastningen på vattendragen. Se till att näringshaltiga ämnen inte sköljs ut från trädgården eller trädgårdslandet till diken och närliggande vattendrag.
 • Undvik onödiga kemikalier även i kosmetik, städprodukter och vid tvätt av kläder.
 • Undvik tvättmedel som innehåller fosfater eller syntetiska tensider. Naturenliga tvättmedel, såsom tallsåpa och ättika samt Svanmärkta tvättmedel är bra alternativ med tanke på naturen.
 • Sortera rätt och kompostera: minskade avfallsmängder minskar även belastningen på vattendragen. För farligt avfall dit det ska föras och returnera gamla läkemedel till apoteket. För plastförpackningar till uppsamlingsplatser avsedd för dessa.
 • Stöd förnybara energiformer och köp grön el. Stäng alltid av onödiga elapparater då du lämnar ett rum. Köp endast energieffektiva elapparater.

I samhället

 • Diskutera och påverka. Försök att få även dina närstående och kollegor intresserade av Östersjöns tillstånd.
 • Ta kontakt med riksdagsledamöterna för ditt område och beslutsfattarna i din hemkommun och kräv åtgärder för att skydda Östersjön. Rösta enbart på sådana beslutsfattare som verkligen är beredda att agera för Östersjön.
 • Delta i frivilligverksamhet och stöd stiftelser och organisationer som arbetar för Östersjöns bästa.
 • Gör medborgarobservationer av havets tillstånd. Gör observationer av siktdjupet och följ med algsituationen. Du kan meddela dina observationer t.ex. till Meriwiki.
 • Konsumera mindre, reparera och återvinn mer.
 • Bekanta dig med de övriga Östersjöländerna och skaffa partners i dem som vi tillsammans kan arbeta med för Östersjöns bästa.
 • Följ forskning om Östersjön. Dela nyheter med koppling till Östersjöforskning i sociala medier.