Baltic Fish

Finska och svenska organisationer, såsom Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse, kommer att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige. Baltic Fish-projektets mål är att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställa hälsoaspekterna för mänsklig konsumtion. Baltic Fish -projektet finansieras av Baltic Sea Action Plan -fonden.

Fiske är en effektiv metod för att återvinna näringsämnen från Östersjön till land

Östersjön lider av ett överskott av näringsämnen (övergödning) som påverkar det känsliga ekosystemet och får direkt effekt på fiskbestånd, marint liv och vattenkvalité. Efter ett omfattande arbete för att minska näringsutsläppen från land, måste vi nu också ta itu med det överskott av näringsämnen som har ansamlats i Östersjön under de senaste decennierna.

Fiske är en effektiv metod för att återvinna näringsämnen från Östersjön till land och minskar övergödningen av havet. I Finland bidrar fisket årligen med en fosforreducering på 700 ton, vilket är dubbelt så mycket som landets fosforreduktionsmål från landbaserade källor. Karpfisk, såsom braxen, id och mört trivs i övergödda vatten och finns i överflöd i Östersjön. Dessa fiskar är både hälsosamma och välsmakande, dock  i Sverige och i andra Östersjöländer finns det ingen tradition av att äta karpfisk.  Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk, (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval. Dessutom, genom att skapa inkomster för lokalt fiske, upprätthåller vi den traditionella försörjningen för kustfiskare som är en integrerad del av den svenska och finska skärgårdskulturen.

Nya Baltic Fish -projektet går i Närfiskprojektets fotspår

Finland har legat i framkant med att fiska och använda karpfisk som livsmedel. 2015 lanserade John Nurminens Stiftelse  ett projekt för att sälja karpfisk på kommersiell basis. De första produkterna började säljas i butik 2017.

Efter projektets stora framgång har finska och svenska organisationer (Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse) tagit beslut om att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige. Baltic Fish -projektet finansieras av Baltic Sea Action Plan -fondet.

Baltic Fish -projektet lanserades i Hållbar fiske i Östersjön -evenemanget i Hanaholmen 13.9.  I bilden är projekt teamet (från vänste)r: Teija Aho, Peter Wiwen-Nilsson, Emma Gabrielsson, Fredrik Lundberg, Marjukka Porvari, Maija Salmiovirta och Kirsi Kurki-Miettinen.

Baltic Fish-projektet kommer arbeta nära lokala myndigheter för att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställa hälsoaspekterna för mänsklig konsumtion. Dessutom kommer projektet samarbeta med kommersiella aktörer för att etablera en välfungerande produktionsskedja och kommersialisering. De första produkterna förväntas vara tillgängliga på svenska marknaden 2020. Detta projekt ger ett utmärkt tillfälle att lansera hållbara och lokala fiskeprodukter på den svenska marknaden för att möta ökande konsumentkrav på miljövänliga fiskebaserade produkter. Genom att ta hand om hela produktionskedjan, från fiske till färdig produkt, har vi möjlighet att skapa exakt den typ av produkter som kunder letar efter.

 Mer information:

John Nurminens Stiftelse

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

Marjukka Porvari
Direktör för projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Projektchef
John Nurminens Stiftelse
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Race For The Baltic

Race For The Baltic är en ideell stiftelse grundad av Zennström Philanthropies. Stiftelsens uppgift är att förbättra Östersjöns hälsa genom att fokusera på de kostnadseffektiva och lösningsorienterade projekt som visar den största potentialen att förbättra Östersjöns tillstånd.

Emma Gabrielsson
Project Manager
Race For The Baltic
Emma(at)raceforthebaltic.com
raceforthebaltic.com

Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska är ett privat företag beläget i Kalix, specialiserat på både fiske och fiskförädling från lokalt fiske i Bottenviken.

Teija Aho
VD
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se

http://guldhaven.se/

Rädda Lumparn

Föreningen Rädda Lumparn grundades på våren 2014 av invånare runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar. Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation.

Carina Aaltonen
Vice ordförande
Föreningen Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Ålands Fiskarförbund

Ålands Fiskeriförbund är en sammanslutning av lokala fiskare på Ålandsöarna.

Fredrik Lundberg
Versamhetsledare
Ålands Fiskare r.f
fiskare(at)aland.net

NEFCO

NEFCO är en internationell finansinstitution (IFI) som grundades 1990 av de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med målet att påverka klimatet och miljön på ett kostnadseffektivt sätt. Med fokus på små och medelstora projekt med konkreta resultat ger NEFCO högt tillägg till regeringar, medfinansiärer och kunder. Under åren har NEFCO finansierat mer än 1 000 privata och offentliga projekt i olika sektorer i 80 länder, med ett starkt fokus på Östeuropa, Östersjön och Arktis och Barentsregionen. NEFCOs huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Läs mer på www.nefco.org

Anja Nystén
Senior Manager, Fund Manager of the BSAP Fund
NEFCO
Anja.Nysten(at)nefco.fi