Baltic Fish

Hållbart vårdfiske av underutnyttjade fiskarter hjälper den övergödda Östersjön och erbjuder konsumenterna en ny vattendrags- och klimatvänlig proteinkälla. Under inspiration av Närfiskprojektet, som genomfördes med framgång i Finland, inledde John Nurminens Stiftelse, Race For the Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn och Ålands Fiskarförbund år 2019 det gemensamma projektet Baltic Fish, som siktar på att kommersialisera vårdfisket av karpfisk också på Åland och i Sverige. Baltic Fish delfinansieras av finska och svenska statens gemensamma fond Baltic Sea Action Plan, som administreras av den nordiska miljöfinansiären NEFCO.

Mål
Mål
Avlägsna näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven produktionskedja för livsmedel som utnyttjar karpfisk hållbart samt genom att öka efterfrågan på karpfisk i Sverige och på Åland.
Tidsplan
Tidsplan
2019
2021
Status
Status
I Sverige säljs de första produkterna för kommersiella kök och på Åland bildas produktionskedjan. Marknadsföring för konsuption av karpfick har gjorts i Sverige och Finland.

Fiske är ett effektivt sätt att återvinna näringsämnen från Östersjön på land

Fiske är ett effektivt sätt att ta upp näringsämnen från Östersjön och återvinna dem på landbacken. Verksamheten har en positiv effekt på övergödda vatten. Karpfisk, såsom braxen och mört, trivs i eutrofa vatten och förekommer därför i stora mängder i Östersjön. Även om karpfisk är hälsosam och god mat, används dessa arter knappast alls som livsmedel i länderna i Östersjöregionen. Att använda karpfisk är inte bara ett ytterst kostnadseffektivt sätt att bekämpa eutrofieringen – karpfisk är dessutom en hälsosam och hållbar proteinkälla för konsumenterna. Ökade inkomster för de lokala fiskeföretagarna bidrar till att upprätthålla det traditionella kustfisket, som är en viktig del av den finländska och svenska skärgårdskulturen.

Baltic Fish-projektet följer Närfiskprojektets exempel

Finland har tagit ett försprång i fisket efter karpfisk. År 2015 startade John Nurminens Stiftelse Närfiskprojektet för att kommersialisera karpfisk som livsmedel för människor. De första kommersiella karpfiskprodukterna lanserades på marknaden år 2017. Uppmuntrade av Närfiskprojektets stora framgång har aktörer i Finland och Sverige, dvs. Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse utvidgat vårdfisket också till Åland och Sverige.

Projektet Baltic Fish har ett nära samarbete med lokala myndigheter för att skapa gemensamma regler för hållbart vårdfiske och övervakning av fiskemetoderna. Projektet arbetar också med kommersiella producenter och samarbetspartner för att skapa fungerande produktionskedjor och kommersialisera produkterna. Baltic Fish erbjuder strålande möjligheter att lansera hållbart tillverkade produkter av lokal fisk på marknaden i Sverige och att tillgodose den ständigt växande efterfrågan på miljövänliga fiskrätter.

Framsteg inom projektet

Sverige

Fiskare med braxen i Kalix. Foto: Marie Sparréus
 • De första fångsterna erhölls vid provfiske sommaren 2019 i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
 • Den första produkten, en biff på braxen avsedd för storkök, lanserades på marknaden i Sverige i december 2019.
 • Vintern 2019 ordnades två samråd med intressenter för att diskutera reglerna för fisket och övervakningen av verksamheten och reglerna blev klara under våren. Länsstyrelsen utsågs till övervakare av fisket.
 • Storkök erbjuds panerad fiskbiff, fiskhamburgarbiff och fiskfärs. De gotländska yrkesfiskarna som samarbetar med projektet och är i kontrakt med Race For The Baltic. De har introducerad en egen produkt, biff på id, i de lokala snabbköpen hösten 2020.
 • Hösten 2020 lanserades webbplatsen braxen.nu i Sverige. Tillsammans med ett konto i de sociala medierna erbjuder sajten heltäckande information om projektet Baltic Fish.
 • I Sverige har koldioxidavtrycket av karpfisk som fångats i Bottenviken beräknats i samarbete med forskningsinstitutet RISE Institutes of Sweden. De preliminära resultaten pekar på att 1 kg av massa på mört och id ger upphov till 1 kg CO2-utsläpp. Det betyder att mört och id är ett klimatvänligt alternativ till matbordet.

Åland

Harriet Strandvik och Fredrik Engström presenterade super-populära braxenburgare i Skördefest på Åland. Kuva: Therese Andersson
 • Fisket inleddes i liten skala sommaren 2019, och mat som lagats på den fiskfärs som erhölls serverades och smaktestades särskilt på en lunchrestaurang i Mariehamn.
 • Våren 2020 diskuterades ramvillkoren för fisket med olika intressentgrupper. Deltagarna i diskussionerna ansåg att det inte behövs några separata regler för vårdfisket på karpfisk.
 • Provfisket inleddes i maj 2020, då två ton fisk fångades.
 • Det finns tills vidare ingen ordentlig produktionskedja för fiskprodukten, men skolkök och andra storkök har visat intresse för fiskfärs.
 • På Åland gjordes en video som presenterades braxens väg från havet till matbordet. Videon används i marknadsföringen av projektet och särskilt på evenemang för skolelever.
 • Projektet Baltic Fish lanserades officiellt på Åland på Skördefesten i september.
 • Läs nyheter på Åland på Rädda Lumparns websida.

 Mer information:

John Nurminens Stiftelse

Marjukka Porvari
Direktör för projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Projektchef, projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Race For The Baltic

Emma Gabrielsson
Project Manager
Race For The Baltic
Emma(at)raceforthebaltic.com
raceforthebaltic.com

Guldhaven Pelagiska AB

Teija Aho
VD
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se

http://guldhaven.se/

Rädda Lumparn

Carina Aaltonen
Vice ordförande
Föreningen Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Ålands Fiskarförbund

Fredrik Lundberg
Versamhetsledare
Ålands Fiskare r.f
fiskare(at)aland.net

NEFCO

Anja Nystén
Senior Manager, Fund Manager of the BSAP Fund
NEFCO
Anja.Nysten(at)nefco.fi
www.nefco.org