Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Baltic Fish -projekt

Baltic Fish -projekt

Hållbart vårdfiske av underutnyttjade fiskarter hjälper den övergödda Östersjön och erbjuder konsumenterna en ny vattendrags- och klimatvänlig proteinkälla. Under inspiration av Närfiskprojektet, som genomfördes med framgång i Finland, genomförde John Nurminens Stiftelse, Race For the Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn och Ålands Fiskarförbund 2019-2021 det gemensamma projektet Baltic Fish, som lyckades väcka intresse och etablera ett marknadsbaserat förvaltningsfiske av karpfiskar. Baltic Fish delfinansierades av finska och svenska statens gemensamma fond Baltic Sea Action Plan, som administreras av den nordiska miljöfinansiären NEFCO.

Mål
Avlägsna näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven produktionskedja för livsmedel som utnyttjar karpfisk hållbart samt genom att öka efterfrågan på karpfisk i Sverige och på Åland.
Tidsplan
2019–2021
Status
Projektet är avslutat.
Plats
Finland, Sverige, Åland
Samarbetspartner
Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund
Kaloja
Foto: Marie Sparréus

Mer information:

Emma Gabrielsson
Projektchef
Race For The Baltic
emma@raceforthebaltic.com
raceforthebaltic.com

Teija Aho
VD
Guldhaven Pelagiska AB
teija@guldhaven.se
http://guldhaven.se

Carina Aaltonen
Vice ordförande
Föreningen Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Linda Sundström
Ålands Fiskarförbund
fiskare@aland.net

Dennis Hamro-Drotz
Senior Investment Manager
NEFCO
dennis.hamro-drotz@nefco.fi
https://www.nefco.org/

Baltic Fish-projektet följade Närfiskprojektets exempel 

Att använda karpfisk är inte bara ett ytterst kostnadseffektivt sätt att bekämpa eutrofieringen – karpfisk är dessutom en hälsosam och hållbar proteinkälla för konsumenterna. Finland har tagit ett försprång i fisket efter karpfisk. År 2015 startade John Nurminens Stiftelse Närfiskprojektet för att kommersialisera karpfisk som livsmedel för människor. De första kommersiella karpfiskprodukterna lanserades på marknaden år 2017. Uppmuntrade av Närfiskprojektets stora framgång utvidgade aktörer i Finland och Sverige, dvs. Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse, vårdfisket också till Åland och Sverige.

Projektet Baltic Fish hade ett nära samarbete med lokala myndigheter för att skapa gemensamma regler för hållbart vårdfiske och övervakning av fiskemetoderna. Projektet arbetade också med kommersiella producenter och samarbetspartner för att skapa fungerande produktionskedjor och kommersialisera produkterna. Baltic Fish erbjudade strålande möjligheter att lansera hållbart tillverkade produkter av lokal fisk på marknaden i Sverige och att tillgodose den ständigt växande efterfrågan på miljövänliga fiskrätter. 

Även många yrkesfiskare blev allt mer intresserade av att fiska karpfiskar. Projektet har fått sällskap av totalt nio fiskare från Sverige, från Bottenvikens stränder ända till Gotlands vatten. Under projektet fiskades 52 ton karpfiskar i Sverige och 2 ton på Åland. Det innebär att det fiske som genomfördes inom projektet tog bort cirka 400 kg fosfor från havet.

Den läckra, Östersjövänliga och hälsosamma karpfisken 

Den första produkten, en biff på braxen avsedd för storkök, lanserades på marknaden i Sverige i december 2019. I utbudet finns idag även braxenfärs, och biff från gotländska fiskare som arbetade med projektet, som säljs på lokala affärer. På Åland har några restauranger och skolkök testat braxenfärs och det har bjudits på hamburgare gjorda på det vid flera lokala evenemang. Tyvärr fanns det ingen ordentlig produktionskedja för karpifisk på Åland.

På hösten 2020 lanserade Race For The Baltic den nya webbsidan braxen.nu, som riktar sig särskilt till den svenska marknaden. På webbplatsen presenteras bland annat delikata fiskrecept och information om hållbart fiske. Kommunala kök och skolor i Sverige har beställt över 100 gratis smakprovslådor via webbplatsen. 

I Sverige väckte halterna av miljögifter i fisk från Östersjön oro. En studie om skadliga ämnen, gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), pekar dock på att måttlig användning av karpfiskar som en del av kosten inte utgör någon hälsorisk. En mer detaljerad rapport om miljögifterna finns på denna länken. Denna proteinrika, hälsosamma och läckra fisk har också låga utsläpp. Koldioxidavtrycket för braxenfärs, beräknat av Sveriges forskningsinstitut (RISE), är 0,5 kg CO2-ekvivalenter per 1 kg braxen, d.v.s. extremt lågt. 

Projektet avslutades i september 2021, men arbetet för ett främja ett hållbart fiske fortsätter både i Finland och i Sverige. Race For The Baltic kommer att samarbeta med fiskare och lokala och nationella myndigheter i Sverige för att etablera ett hållbart fiske av karpfisk i Sverige på lång sikt längs Östersjöns kust. Ett nytt projekt för att förbättra samarbetet mellan olika aktörer planeras också på Åland för att fortsätta det påbörjade arbetet med Baltic Fish-projektet.

I samarbete med

Materal relaterat till projektet

Sök