Biogas­projektet i Lviv

I ett projekt som började 2016 bygger John Nurminens Stiftelse ett effektivt system för avlägsnande av fosfor från avloppsvattnet vid en biogasanläggning som är under byggnad i Lviv i Ukraina. Projektet är en del av ett biogasprojekt som finansieras av staden Lviv samt av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD, Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO och europeiska energifonden E5P. Syftet med projektet är att producera hållbar energi för staden Lvivs behov.

I ett projekt som började 2016 bygger John Nurminens Stiftelse ett effektivt system för avlägsnande av fosfor från avloppsvattnet vid en biogasanläggning som är under byggnad i Lviv i Ukraina. Projektet är en del av ett biogasprojekt som finansieras av staden Lviv samt av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD, Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO och europeiska energifonden E5P. Syftet med projektet är att producera hållbar energi för staden Lvivs behov.

Lviv har mer än 700 000 invånare. Stadens avloppsvatten rinner via floden Poltva ut i floden Bug i Vitryssland, och i Polen förenas floden med Wisla, som mynnar ut i Östersjön.  Utan effektiviserad rening skulle biogasanläggningen ge en ökad fosforbelastning på vattendragen på cirka 170 ton per år, vilket är över åtta gånger mer än de årliga utsläppen från reningsverket i Viksbacka i Helsingfors. I projektet ansvarar stiftelsen för anskaffningen av anläggningarna och för planeringen av systemet för avlägsnande av fosfor. Vattenverket i Lviv ansvarar i sin tur för den lokala planeringen av reningssystemet och för byggarbetena.

För närvarande väntar projektet på att byggandet av biogasanläggningen avancerar, så att planeringen av systemet för avlägsnande av fosfor kan inledas.