Gypsum Initiative

Projektet spred information om gipsbehandlingen av åkrar, vilken visat sig vara en effektiv vattenskyddsmetod i Östersjöområdet och klargjorde metodens lämplighet i olika länder. Miljöministeriet finansierade projektet med utrikesministeriets anslag för samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis.

Mål
Mål
Projektet befrämjade gipsbehandlingen av åkrar i olika länder i Östersjöområdet.
Tidsplan
Tidsplan
2020
2021
Status
Status
Projektet skapade ett internationellt gipstemat samarbetsnätverk och möjliggjorde gipsförsök i Östersjöregionen.

I Finland har man fått goda erfarenheter från gipsbehandlingen som vattenskyddsåtgärd i Savijoki i Egentliga Finland, samt i Vanda å. På båda avrinningsområdena minskade fosforbelastningen på de gipsbehandlade åkrarna omedelbart med så mycket som 50 procent, och till en mycket rimlig kostnad.

Det två-åriga projektet skapade samarbetsnätverk som möjliggör gipsbehandlingsprojekt. I nätverken ingår jordbrukare, forskare och myndigheter i Baltikum, Polen,  Sverige och Danmark. Projektet ska också klargjorde gipsets lämplighet i lokala förhållanden, samt förberedade en mera omfattande användning av gipset och dess inkludering i nationella stödprogram för jordbruk i Östersjöns kuststater.

”Finland kan skapa förutsättningar för en bredare användning av gips som vattenskyddsmetod inom lantbruket, vilket är en stor möjlighet för skyddet i hela Östersjön.  Det här skulle bidra till att gips identifieras som en metod som förbättrar situationen i haven i verksamhetsprogrammet som Skyddskommissionen för Östersjön förnyar, samt i EU:s stödfinansiering för jordbruk”, sade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i pressmeddelandet.

Mer material finns på projektets engelska sida.

Projektet genomfördes av John Nurminens Stiftelse, Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet.

Mer information:

Anna Saarentaus
Projektchef, John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 (0)40 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Petri Ekholm
Specialforskare, Finlands Miljöcentral
Tfn +358 (0)295 251102
petri.ekholm(at)ymparisto.fi

Markku Ollikainen
Professor, Helsingfors Universitet
tfn +358 (0)294 158065
markku.ollikainen(at)helsinki.fi