Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Gypsum Initiative

Gypsum Initiative

Projektet spred information om gipsbehandlingen av åkrar, vilken visat sig vara en effektiv vattenskyddsmetod i Östersjöområdet och klargjorde metodens lämplighet i olika länder. Miljöministeriet finansierade projektet med utrikesministeriets anslag för samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis.

Mål
Vi skapade samarbetsnätverk som möjliggör gipsbehandlingsprojekt
Tidsplan
2020–2021
Status
Projektet är avslutat
Samarbetspartner
Finlands miljöcentral och Helsingfors Universitet
Plats
Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Sverige, Åland
Kipsin levitystä
Kipsin levitystä. Kuva: Ilkka Vuorinen

Mer information:

Petri Ekholm
Specialforskare, Finlands miljöcentral
förnam.efternam@ymparisto.fi

Markku Ollikainen
Professor, Helsinfors Universitet
förnam.efternam@helsinki.fi

I Finland har man fått goda erfarenheter från gipsbehandlingen som vattenskyddsåtgärd i Savijoki i Egentliga Finland, samt i Vanda å. På båda avrinningsområdena minskade fosforbelastningen på de gipsbehandlade åkrarna omedelbart med så mycket som 50 procent, och till en mycket rimlig kostnad.

Det två-åriga projektet skapade samarbetsnätverk som möjliggör gipsbehandlingsprojekt. I nätverken ingår jordbrukare, forskare och myndigheter i Baltikum, Polen,  Sverige och Danmark. Projektet ska också klargjorde gipsets lämplighet i lokala förhållanden, samt förberedade en mera omfattande användning av gipset och dess inkludering i nationella stödprogram för jordbruk i Östersjöns kuststater.

”Finland kan skapa förutsättningar för en bredare användning av gips som vattenskyddsmetod inom lantbruket, vilket är en stor möjlighet för skyddet i hela Östersjön.  Det här skulle bidra till att gips identifieras som en metod som förbättrar situationen i haven i verksamhetsprogrammet som Skyddskommissionen för Östersjön förnyar, samt i EU:s stödfinansiering för jordbruk”, sade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Mer material finns på projektets engelska sida.

Projektet genomfördes av John Nurminens Stiftelse, Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet.

Sök