Hoppa till innehåll

Baltic Sea Services Oy

John Nurminens Stiftelse har överfört sin publiceringsverksamhet till Baltic Sea Services Oy (BSS), ett helägt dotterbolag till stiftelsen, som grundades i slutet av 2020. Syftet är att göra en tydligare åtskillnad mellan stiftelsens ideella och välgörande verksamhet och dess kommersiella verksamhet. Förutom bokpublicering fokuserar dotterbolaget på att sälja ekologiskt hållbara produkter för fans och utveckla tjänster och affärer för att stödja stiftelsens arbete.

Kontakt information:

I frågor som rör Baltic Sea Services Oy:s försäljning, marknadsföring eller produkter, vänligen kontakta oss i första hand via e-post:

myynti@balticseaservices.fi
Bölegatan 2
00240 Helsingfors

FO numret 3179266-1

John Nurmisen Säätiön muki ja pipo kalliolla
Kuva: Joonas Linkola

Sök