Hoppa till innehåll
Framsidan
Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken

Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken

Ole sinäkin mukana Pelasta Perämeri -kampanjassa ja liity osaksi Perämeren pelastuspartiota. Perämeri on ainutlaatuinen meremme, jonka kanssa elämme ja toimimme. Se on myös osa Itämerta. Perämeri on muuhun Itämereen verrattuna hyvässä kunnossa, mutta sen tilanne on vuosi vuodelta huonontunut. Siksi se pitää pelastaa nyt, eikä vasta sitten, kun tilanne on vakava. Pelasta Perämeri on kampanja, jonka avulla kaikki voivat ottaa pienin teoin osaa Perämeren suojeluun. Pelasta Perämeri

 

Var också en del av kampanjen Rädda Bottenviken och bli en medlem i Bottenvikens räddningspatrull. Bottenviken är vårt unika hav som vi lever med och arbetar vid. Det är också en del av Östersjön. Bottenviken mår bra jämfört med resten av Östersjön, men situationen har försämrats år för år. Därför måste den räddas nu, och inte först när situationen blivit allvarlig. Rädda Bottenviken är en kampanj där alla kan delta och skydda Bottenviken med små handlingar. Läs mer Rädda Bottenviken

Tiimin lahjoitukset yhteensä:
110 €

Tiimille tehdyt lahjoitukset

Oulun kaupunki-Uleåborgs stad
Oulun kaupunki liittyy mukaan haastaen kaikki alueen kunnat, yritykset, organisaatiot ja asukkaan osallistumaan Pelasta Perämeri-kampanjaan!
Perämeri
Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken
100 €
Sirkku
Perämeri
Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken
10 €

Sök