Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
John Nurminens Stiftelses arbete presenteras i form av en unik virtuell upplevelse

John Nurminens Stiftelses arbete presenteras i form av en unik virtuell upplevelse

Aava meri kauniina päivänä sininen
Photo: Raimo Sundelin

More information

John Nurminens Stiftelses virtuella utställning Arvet från Östersjön presenterar maritim kultur och miljöarbete på ett nytt sätt. Utställningen på Digimuseet är avsedd för människor i alla åldrar som är intresserade av maritim kultur och av att rädda Östersjön.

Utställningen, som belyser John Nurminens Stiftelses arbete, har byggts upp som en virtuell upplevelse där alla kan hitta något nytt och insiktsfullt, tankeväckande och uppmuntrande när det gäller arbetet för att rädda Östersjön.

”Vi på stiftelsen har tusentals historier och fakta att berätta om havet. Våra omfattande samlingar, imponerande miljöprojekt och vårt mångsidiga bildarkiv skapar många möjligheter. Att med hjälp av dem kurera en virtuell utställning om stiftelsens arbete har varit en fantastisk resa”, säger Maria Erkheikki, chef för stiftelsens publikationer och samlingar.

Myter, hot, mod, hopp och tacksamhet

Utställningen berättar den dramatiska historien om M/S Leenas öde, Östersjön har nämligen också varit skådeplats för många hotfulla situationer. Slagskepp har bombat varandra, fartyg har vilseletts, minor har sänkts i havet. Östersjön befinner sig fortfarande i maktens och politikens centrum.

Mänsklig verksamhet ökar hoten ytterligare och därför erbjuder utställningen en möjlighet att testa den egna kunskapen om de faktorer som påverkar Östersjöns ekosystem.

De mytiska kartorna över Norden kan studeras på mycket nära håll i den virtuella presentationen. Förutom fakta avslöjar kartorna spännande fiktion, eftersom de gamla kartorna – utöver sin tids föreställningar och myter – också innehåller politiska, ekonomiska och religiösa budskap.

Även Östersjöns tillstånd och effekterna av mänsklig verksamhet är förknippade med föreställningar och gammal kunskap. I utställningen kan du krossa naturvetenskapliga myter om havet. Resultaten av miljöarbetet och de minnesvärda berättelser som stiftelsens samling med maritim konst är förknippade med ger mod och hopp. Havet har fungerat som en bro mellan Finland och resten av världen och fortsätter att ge oss glädje och nya vindar. I slutet av den virtuella utställningen kan du bekanta dig med minnen som inspirerats av havet och ge ett konkret tack till Östersjön. När du tackar kan du fundera på vilka räddningsåtgärder du själv kan vidta, eftersom Östersjön är gemensam för oss alla.

Kollaasikuva Itämeren perintö -näyttelyn sisällöstä
I utställningen kan du studera de gamla kartorna i detalj och testa dina föreställningar om Östersjön.

En ny typ av virtuell utställningsmodell

Arvet från Östersjön har tagits fram på en ny digital plattform som fokuserar på berättelser och engagemang.

”Vi vill med utställningen skapa en ny typ av berättelseorienterad utställningsupplevelse utan väggar. Stiftelsen grundade Digimuseet tillsammans med Finlands museiförbund för några år sedan, och med den nya utställningsmodellen vill vi visa hur den virtuella världen öppnar upp för olika möjligheter och att det inte finns någon ”riktig” modell för en utställning.  Vår nya utställning har skapats i samarbete med All Things Content och Indevit för att erbjuda besökarna en ny typ av upplevelse”, förklarar Maria Erkheikki.

Läs mer

Sök