Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Gödsel­fabriken Fosforit

Gödsel­fabriken Fosforit

Tack vare projektet som genomfördes av stiftelsen och Eurochem, ägaren till gödselfabriken Fosforit, kunde man styra de storskaliga fosforutsläppen i Östersjön från fabriksområdet till rening. Ett externt expertutlåtande genomfördes också om reningssystemets funktion. Reningen av gödselfabrikens utsläpp minskade den årliga fosforbelastningen genom avrinning i Finska viken med cirka 1700 ton.

Mål
The efficient treatment of phosphorus from wastewaters of the Fosforit factory.
Tidsplan
2012-2014
Status
Projektet är avslutat
Plats
Kingisepp, Ryssland
Gödsel­fabriken Fosforit. Foto: Elena Kaskelainen

I början av 2012 observerades i floden Luga ett mycket stort fosforutsläpp, som härstammade från staden Kingisepp och området där gödselfabriken Fosforit ligger, vilken ägs av den ryska gödselproducenten EuroChem.

Stiftelsen erbjöd EuroChems ledning stöd med att hantera utsläppen. Företagets experter bjöds in för att informeras om hur gödselmedelsindustrins avrinning hanteras i Finland och fick konsultera finska och svenska experter med kunskap om hur man kontrollerar gödselmedelsindustrins utsläpp. Dessutom lät stiftelsen utveckla en preliminär teknisk plan för företaget med ett reningssystem för att hantera avloppsvattnet som runnit ut i floden Luga.

Fosforits experter byggde ett reningssystem för avrinningen på fabriksområdet i mars 2012. John Nurminens Stiftelse och EuroChem beslöt år 2012 att tillsammans anställa en oberoende europeisk expertorganisation för att utvärdera systemet för hantering av avrinningen från Fosforits fabrik.

Det brittiska konsultföretaget Atkins slutförde utvärderingsarbetet år 2014. Enligt det fungerar reningssystemet som byggts i Fosforits fabrik effektivt och är tillräckligt för att säkerställa effektiv rengörning av fosfor under alla förhållanden.

Sök