Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
PRESTO avlopp projektet

PRESTO avlopp projektet

Projektet investerade i effektiverad avskiljning av näringsämnen i Östersjöns tre största avrinningsområden som ligger vid avloppsreningsverken i de vitryska städerna Grodno, Vitebsk och Molodetšno. Dessutom genomfördes en teknisk förbättring för effektiverad fosforavskiljning i staden Lida.

Mål
Effektivera avskiljning av näringsämnen i Östersjöns tre största avrinningsområden som ligger vid avloppsreningsverken i de vitryska städerna Grodno, Vitebsk och Molodetšno.
Tidsplan
2011–2014
Status
Projektet är avslutat
Plats
Grodno, Vitebski och Molodetšno

PRESTO-projektet (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) genomfördes 2011–2014. PRESTO-projektet, som finansierades av EU:s Östersjöprogram, leddes av Östersjöstädernas förbund UBC. Stiftelsen stod för investeringarna i reningsverken och deras tekniska konstruktion.

År 2012 var Pöyry Finland ansvarig för den tekniska förbättringen för att implementera en effektiverad avskiljning av näringsämnen vid reningsverken. Man ingick också investeringsavtal med vattenverken. Vattenverken genomförde den lokala planeringen för investeringarna år 2013 och ansökte om bygg- och miljötillstånd för dem. Stiftelsen hjälpte vattenverken att genomföra den lokala planeringen, att begära in anbud med anknytning till utrustningsleveranser och byggnadsarbeten samt att ingå avtal med leverantörerna. Utrustningen levererades till vattenverken under 2013–2014, då man även utförde byggnadsarbetena och installerade utrustningen.

Förutom investeringar och teknisk planering utbildades under projektets gång fackmän från de vitryska reningsverken i effektiv rening av avloppsvatten. I utbildningen deltog bland annat personalen på vattenverken i Baranovitš, Polotsk och Slonim samt vitryska konstruktionsorganisationer.

Sök