Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Projektet Tankerskydd

Projektet Tankerskydd

Syftet med projektet Tankerskydd (2009–2014) var att märkbart minska sannolikheten för oljeolyckor i Finska viken och öka säkerheten inom sjöfarten. För att uppnå detta mål har stiftelsen i samarbete med viktiga aktörer inom sjöfarten utvecklat navigeringstjänsten ENSI®, som förbättrar förutsättningarna för framförhållning inom sjötrafikledningen genom att göra det lätt att dela ruttplanen på elektronisk väg mellan fartygen och ledningscentralerna för sjötrafiken.

Mål
Att märkbart minska sannolikheten för oljeolyckor i Finska viken och öka säkerheten inom sjöfarten.
Tidsplan
2009–2014
Status
Projektet är avslutat
Plats
Östersjö
Tankkeri kaukana horisontissa merellä.

Finska viken är ett livligt trafikerat havsområde, där den växande trafikvolymen och antalet oljetransporter leder till att risken för en allvarlig oljeolycka ökar. Andra utmaningar för sjöfarten är den korsande trafiken mellan Helsingfors och Tallinn, de många grunden och isförhållandena på vintern. En stor oljeolycka, det vill säga ett utsläpp på flera tiotals tusen ton olja, skulle få långsiktiga och oåterkalleliga skadliga konsekvenser för organismer i havet och på stränderna och näringar som är beroende av dem.

I projektet Tankerskydd, som inleddes år 2009, fokuserade man på förebyggande verksamhet i stället för att hantera följderna av oljeolyckor. I projektet har man i samarbete med projektparterna skapat navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information), som ger sjötrafikledningen tillgång till fartygens ruttplaner och underlättar överföringen av information i elektronisk form till fartygen.

Förutsättningarna för framförhållning inom sjötrafikledningen förbättras när ledningscentralerna för sjötrafiken har tillgång till fartygens detaljerade ruttplaner och de planerade rutterna kontrolleras en gång till. Tack vare ENSI-tjänsten förbättras informationsutbytet och risken för att missförstånd uppkommer mellan fartygen och sjötrafikledningen minskar.

Den ruttspecifika informationen som fartygen får hjälper dem att navigera tryggt. Samtidigt underlättas arbetet på kommandobryggan av att navigeringsinformation för den specifika rutten är tillgänglig via en enda kanal och ingen tid går åt till att söka och sortera information.

ENSI-tjänsten är skalbar både vad gäller innehåll och användningsområde. Funktioner kan läggas till samt utvidgas, och tjänsten kan också tas i bruk på andra havsområden.

Projektet Tankerskydd avslutades för stiftelsens del sommaren 2014, och framöver är det Trafikledsverket som främjar införandet av ENSI-tjänsten i Finska viken och även i resten av Östersjön.

Sök