Bemärkelsedagsinsamling för företag

Företag kan göra donationer i anslutning till bemärkelsedagar till John Nurminens Stiftelse till exempel när de firar jämna år. Med donationerna utförs resultatrikt arbete för skyddet av Östersjön och säkerställs att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Företaget kan be om att hyllningarna riktas till John Nurminens Stiftelse genom att i samband med inbjudan ange uppgifterna för insamlingskontot och det egna meddelandet.

Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Betalningsmottagare: John Nurminens Stiftelse
Meddelande: Önskat meddelande (t.ex. Företag Oy Ab 10 år)

Du kan meddela om bemärkelsedagen genom att fylla i uppgifterna nedan. Vi skickar en lista på namnen på donatorerna samt det totala beloppet för insamlingen vid överenskommen tidpunkt. Du kan meddela övriga önskemål i fältet för tilläggsuppgifter på blanketten för kontaktuppgifter.

  • Kontaktinformation

  • Bemärkelsedagens uppgifter

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ