Principer för företagssamarbete

Principerna för vårt partnersamarbete

Skyddet av Östersjön och dess arv är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelse som vår partner deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön, öka kunskaperna om Östersjön, påverka samhället och säkerställa att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer.

Vem samarbetar vi med?

Vi samarbetar på flera plan med ansvarsfulla företag och organisationer som representerar många olika branscher och som vill arbeta för Östersjön och dess arv.

Företagens och organisationernas stöd har avgörande betydelse för att stiftelsen kan genomföra konkreta och resultatrika åtgärder för att skydda Östersjön och dess kulturarv. Vi medverkar också i samarbetskampanjer och -nätverk som ger stiftelsen publicitet och nya partnerskap. Många av våra projekt bedriver samarbete på projektnivå med utvalda företag och aktörer.

Vad förväntar vi oss av våra partner?

Vi önskar att våra partner engagerar sig för principerna för hållbar utveckling i sin egen verksamhet. Vi inser att vi alla har plats att göra förbättringar i vår egen verksamhet och i de spår som vi sätter i samhället. Tillsammans kan vi diskutera vilken inverkan verksamheten har på Östersjöns tillstånd och miljö och på samhället.

I vissa fall för vi en dialog med partnerna om villkoren för samarbete för att bättre förstå branschens utmaningar och miljöpåverkan, till exempel om vår partner representerar en industri som inte har en betydande inverkan på det marina ekosystemet som helhet, men som ger upphov till lokala miljöverkningar.

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning

Samarbete inom produktförsäljning är ett naturligt sätt att kombinera försäljningen av ekologiska och hållbara produkter eller tjänster med skyddet av Östersjön och den marina kulturen.

Om marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete kommer man alltid överens från fall till fall. Stiftelsens varumärken är registrerade (inkl. namn, logo och kännetecken) och får användas i produktmarknadsföringssamarbete med separat överenskommelse.

Ta kontakt, så diskuterar vi mer!

Andra stödformer

Ditt företag eller samfund kan även delta i arbetet med att skydda Östersjön och i marinkulturverksamheten genom att donera pro bono-arbete, utrustning eller utrymme i media.

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Direktör för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss