Principer för företagssamarbete

Principerna för vårt partnersamarbete

Skyddet av Östersjön och dess arv är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelse som vår partner deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön, öka kunskaperna om Östersjön, påverka samhället och säkerställa att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer.

Vem samarbetar vi med?

Vi samarbetar på flera plan med ansvarsfulla företag och organisationer som representerar många olika branscher och som vill arbeta för Östersjön och dess arv.

Företagens och organisationernas stöd har avgörande betydelse för att stiftelsen kan genomföra konkreta och resultatrika åtgärder för att skydda Östersjön och dess kulturarv. Vi medverkar också i samarbetskampanjer och -nätverk som ger stiftelsen publicitet och nya partnerskap. Många av våra projekt bedriver samarbete på projektnivå med utvalda företag och aktörer.

Vad förväntar vi oss av våra partner?

Vi önskar att våra partner engagerar sig för principerna för hållbar utveckling i sin egen verksamhet. Vi inser att vi alla har plats att göra förbättringar i vår egen verksamhet och i de spår som vi sätter i samhället. Tillsammans kan vi diskutera vilken inverkan verksamheten har på Östersjöns tillstånd och miljö och på samhället.

I vissa fall för vi en dialog med partnerna om villkoren för samarbete för att bättre förstå branschens utmaningar och miljöpåverkan, till exempel om vår partner representerar en industri som inte har en betydande inverkan på det marina ekosystemet som helhet, men som ger upphov till lokala miljöverkningar.

Mer information om företagssamarbete

Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321
Mari Laakso

Mari Laakso

Företagsinsamlare
+358 (0)50 389 8226

Kontakta oss