Genom att ni ger en donation till förmån för John Nurminens Stiftelses verksamhet är ert företag med och räddar Östersjön och dess arv.

Som vi såg i somras är Östersjön mycket övergödd och i dåligt skick. Det är dock ännu inte för sent att rädda den, men det behöver göras något snart.

Som givarföretag får ni i gengäld olika slags material som ni kan använda för att kommunicera ut er donation till era intressentgrupper.

Ert företag syns också på en lista på vår webbplats över företag som gjort en juldonation.

GE DIN GÅVA TILL ÖSTERSJÖN

Som juldonator till John Nurminens Stiftelse får ditt företag tillgång till:

• ett elektroniskt julkort

• en banner att använda på webbplatsen/i sociala medier

• en e-postsignatur

• en plats på en lista vi sammanställer för vår webbplats över företag som gjort en juldonation.

SÅ HÄR GÖR NI EN JULDONATION

Vänligen meddela oss om ert företags juldonation på bifogad blankett. Genom att skicka in blanketten får ni tillgång till materialet för juldonatorerna. Ni kan göra donationen direkt till insamlingskontot eller genom att be oss skicka en faktura. Donationerna från julkampanjen riktas som en allmän donation till John Nurminens Stiftelses verksamhet för Östersjön och dess arv.

Mottagare: John Nurminens Stiftelse
Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Meddelande: Juldonation

Observera att vår kundtjänst är öppen till måndag 23 december klockan 12.00 och fortsätter att betjäna måndag 30 december. Tillagda logotyper och efterfrågade fakturor (mellan 23.12.2019 12.00 – 29.12.2019) kommer att serveras måndag 30 december 2019. Tack.

KONTAKT I SAMBAND MED JULDONATIONER:

Ari Rytkönen
ari.rytkonen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 476 8321

DONERA SOM PRIVATPERSON

Gör en juldonation på www.johnnurmisensaatio.fi/sv/juldonation. Som ett tack för din gåva får du tillgång till ett elektroniskt julkort som du kan använda för att komma ihåg din närmaste.

DET ÄR ÄNNU INTE FÖR SENT.

Juldonatorer