NÄR DU GER EN GÅVA TILL JOHN NURMINENS STIFTELSES VERKSAMHET I JUL DELTAR DITT FÖRETAG I ARBETET FÖR ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV.

Östersjön är vintertid vacker, torftig, karg och unik. Men redan alltför länge har den också varit sjuk, eutrofierad och förorenad.

Östersjöns största problem är eutrofieringen, och klimatuppvärmningen förvärrar situationen ytterligare. Havsnaturens mångfald är hotad och vårt marina kulturarv riskerar att försvinna.

Genom effektiva och riktade åtgärder kan Östersjön och dess arv ännu räddas. Men det är bråttom.

Gör nu ditt företags juldonation till John Nurminen Stiftelse för att rädda Östersjön och dess arv. Som stödjare får ditt företag kommunikationsmaterial som ni kan använda för att berätta om donationen för era intressenter.

 

GE EN GÅVA TILL ÖSTERSJÖN

Som juldonator till John Nurminens Stiftelse får du:

• ett elektroniskt julkort

• en banner för ditt företags webbplats/kanaler i de sociala medierna

• en e-postsignatur med banner

• synlighet på vår webbplats på listan över företag som stödjer Östersjön. synlighet på vår webbplats tillsammans med andra företag som stödjer Östersjön.

Exempel på våra julmaterial för 2021

GE EN BIT AV ÖSTERSJÖN TILL DIN VÄN

Rädda en bit av Östersjön och dess arv. Du kan rädda din egen bit till exempel på en plats som är viktig för den som får gåvan. Gör din juldonation på adressen www.puhdasmeri.fi/sv/. Som ett tack för din gåva får du tillgång till ett diplom som du kan använda för att komma ihåg din närmaste.

SÅ HÄR GÖR DU EN JULDONATION

Underrätta oss om din juldonation med det bifogade formuläret. När du skickar in formuläret, får du tillgång till kommunikationsmaterialet för juldonatorer. Du kan göra juldonationen direkt på insamlingskontot eller be att vi skickar en räkning. Om du donerar direkt på kontot, glöm inte att skriva ut en verifikation över transaktionen från din nätbank. Gåvorna från julkampanjen går till John Nurminens Stiftelses verksamhet för skyddet av Östersjön och dess arv.

Mottagare: John Nurminens Stiftelse
Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Meddelande: Juldonation

Observera att vår kundtjänst är öppen till 23 december klockan 12.00 och fortsätter att betjäna 27 december. Tillagda logotyper och efterfrågade fakturor (mellan 23.12.2019 12.00 – 28.12.2019) kommer att serveras 29 december 2021. Tack.

I FRÅGOR SOM GÄLLER JULDONATIONER FÅR FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR GÄRNA KONTAKTA:

Ari Rytkönen
ari.rytkonen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 476 8321

DET ÄR ÄNNU INTE FÖR SENT.

Delta i insamlingen. Fyll först i uppgifterna om ditt företag. Du kan därefter välja betalningssätt (e-faktura eller direkt girering). Du får bekräftelse på din donation och en materiallänk till din e-post.

Juldonatorer 2021