Våra resultatrika projekt

John Nurminens Stiftelse utför ett konkret arbete för att rädda Östersjön. Stiftelsens projekt förbättrar situationen i Östersjön konkret genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

John Nurminens Stiftelse har under åren 2005–2022 inlett 40 miljöprojekt. Totalt 34 av dem har slutförts. I samarbete med andra aktörer har vi lyckats minska fosforbelastningen som leder till övergödning i havet enbart i Finska viken med upp till 75 procent på knappt tio år. ENSI-tjänsten som minskar risken för oljeolyckor utvecklades inom projektet Tankerskydd under ledning av stiftelsen år 2009–2014, varefter Trafikledsverket Väylä tog över vidareutvecklingen.

Pågående havsmiljöprojekt

Färdigställda projekt