Gipsprojektet på Åland

Gipsprojektet, som finansieras av John Nurminens Stiftelse och genomförs i samarbete med Rädda Lumparn, uppmuntrar åländska bönder att prova gips som jordförbättringsmedel.

Mål
Mål
Att minska mängden av fosfor och fasta material som läcker ut till Östersjön från åkrar på Åland.
Tidsplan
Tidsplan
2022
2023
Status
Status
Gipsbehandlingen av åkrar has slutförts på hösten 2022

Gipsprojektet, som finansieras av John Nurminens Stiftelse och genomförs i samarbete med Rädda Lumparn, uppmuntrar åländska bönder att prova gips som jordförbättringsmedel. Gipsbehandlingen av åkrarna minskar effektivt läckage av fosfor och fasta material i jordbruket och metoden kan bidra till att förbättra tillståndet i de övergödda insjövikarna på Åland.

Gipsspridningen börjar redan på hösten 2022 på två lantbrukares åkrar. Samtidigt kommer det att vara möjligt att testa metodens lämplighet på Åland och att öka medvetenheten hos lantbrukare, myndigheter och allmänhet om gips som jordbruksvattenskyddsåtgärd. Det är också tänkt att skapa en modell för genomförande av liknande projekt i framtiden. Där det är möjligt kommer även gipsbehandlingens inverkan på marken och vattenkvaliteten att övervakas.

Mer information:

Henri Nikkonen
John Nurminens Stiftelse
henri.nikkonen(at)jnfoundation.fi

Alexandra de Haas
Rädda Lumparn
info(at)raddalumparn.ax