Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Ahvenanmaan kipsihanke

Ahvenanmaan kipsihanke

Vähennämme Itämereen päätyviä fosfori- ja kiintoainehuuhtoumia kipsikäsittelyyn osallistuvilta peltolohkoilta Ahvenanmaalla.

Tavoite
Vähentää fosfori- ja kiintoainehuuhtoumia kipsikäsittelyyn osallistuvilta peltolohkoilta
Aikataulu
2022–2023
Tilanne
Hanke on päättynyt. Ahvenanmaalla kipsikäsiteltiin yhteensä noin 110 peltohehtaaria.
Yhteistyökumppanit
Rädda Lumparn ry
Lokaatio
Ahvenanmaa

Peltojen kipsikäsittely on tehokas keino torjua ravinteiden huuhtoutumista Itämereen. Kuva: Alexandra de Haas

Lisätietoja:

Alexandra de Haas
Rädda Lumparn
info@raddalumparn.ax

Peltojen kipsikäsittely on tärkeä ja tehokas maatalouden vesien suojelumenetelmä fosfori- ja kiintoainehuuhtoumien leikkaamiseksi. John Nurmisen Säätiö pilotoi peltojen kipsikäsittelyitä projektissaan Ahvenanmaalla. Menetelmällä parannetaan alueen rehevöityneiden sisälahtien tilaa.

Säätiön kipsikokeilut Ahvenanmaalla saatiin käyntiin syksyllä 2022 kahden viljelijän pelloilla. Kiinnostus menetelmään kasvoi heti, ja vuonna 2023 pilottiin osallistui jo seitsemän uutta viljelijää. He levittivät kipsiä yhteensä 102 hehtaarille peltopinta-alaa, joka kattoi 37 eri peltolohkoa. Määrällisesti kipsiä levitettiin Ahvenanmaalla yhteensä 410t. Kipsi oli peräisin manner-Suomesta Siilinjärveltä.

Onnistuneet kipsikäsittelyt edellyttivät Ahvenanmaalla hyvää yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja kumppanien kanssa. Säätiö toteutti projektissa käytännön tehtäviä yhteistyössä paikallisen Rädda Lumparn -järjestön kanssa, joka vastasi yhteydenpidosta viljelijöiden kanssa. Järjestön avustuksella tietoa ja näkyvyyttä kipsikäsittelyistä välitettiin myös laajemmin kansalaisille järjestämällä aihetta käsitellyt mediatapahtuma syksyllä 2023. Tapahtuman avulla lisättiin menetelmän tunnettuutta alueella ja innostettiin viljelijöitä vesiensuojelutoimiin.

Työ Ahvenanmaalla jatkuu

Peltojen kipsikäsittelyitä on tutkittu Suomessa useiden vuosien ajan. Menetelmän on osoitettu olevan turvallista viljelylle sekä tehokasta vesiensuojelun näkökulmasta. Tutkimusten mukaan peltojen kipsikäsittely jopa puolittaa pellolta syntyvät vuosittaiset fosforihuuhtoumat viiden vuoden ajan.

Säätiön hankkeessa otettiin myös maaperä- ja vesinäytteitä, jotta lisätietoa kipsikäsittelyn vaikutusta maaperään ja valumaveden laatuun saadaan paikallisesti. Projektiin osallistuneilta viljelijöiltä kerätään jatkossakin havaintoja kipsin vaikutuksista heidän peltoihinsa. Tietoja jaetaan tutkijoiden, paikallisviranomaisten ja viljelijäneuvontajärjestön kanssa, ja näin lisätään tietämystä kipsikäsittelyiden toimivuudesta alueella sekä edistetään menetelmän laajempaa jalkauttamista. Yhteistyö näiden sidosryhmien kanssa on avainroolissa, jotta menetelmä saadaan alueella käyttöön suuremmassa mittakaavassa.

Säätiön Ahvenanmaan kipsihanke lisäsi menetelmän tuntemusta ja loi pohjaa sen käyttöönottamiseksi alueella. Työtä jatketaan EU:n rahoittamassa GYPREG-hankkeessa, jossa kipsikäsittelyiden soveltuvuutta ja käyttöönottoa tutkitaan laajemmin eri Itämeren rannikkovaltioissa. JNS jatkaa Ahvenanmaan peltojen kipsikäsittelyjä ja vaikutuksien seurantaa vuonna 2024 osana GYPREG-hanketta.

Yhteistyössä

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku