Hoppa till innehåll

Yhteinen perintö Oy

John Nurminens Stiftelse och Finlands museiförbund bildade Yhteinen Perintö Oy i år 2019. Bolagets uppgift är att producera och identifiera digitala museitjänster som ökar tillgängligheten, upptäckbarheten och användningen av kulturarvsmaterial.

Yhteinen Perintö Oy testar koncept och plattformslösningar som lämpar sig för publicering, distribution och kommersiellt utnyttjande av det digitala kulturarvet. I bolaget koncentreras innovationsverksamhet och produktion som gynnar hela museibranschen och producerar digitala tjänster för museer.

Kontakta:

Styrelseordförande för Yhteinen Perintö Oy är generalsekreterare för Museiföreningen Pekka Impiö.

Pohjolan vanha kartta John Nurmisen Säätiö
Karta över Norden Mercator år 1595. Samlingen av John Nurminen Stiftelse.

Sök