Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Evenemang
Fåglar i Östersjön – fotoutställning av Raimo Sundelin

Fåglar i Östersjön – fotoutställning av Raimo Sundelin

m/s Viking Grace, Arcade-korridoren, däck 11, 15.5 – 31.12.2024

lokaatio ikoni

I tjänsten Digimuseo.fi alla tider på dygnet

tilanne ikoni

Gratis utställning

”Fåglarna, denna den livligaste och mest högljudda gruppen av organismer i skärgården under våren och sommaren, återvänder hit i en uråldrig ordning för att häcka. Det är så evolutionen har fixat det.

Häckningsperioden är lång. Havsörnen kan börja häcka redan i slutet av februari – och svärtan först i augusti. Olika arter har olika krav på omgivningen och olika häckningsstrategier. Allt detta upphör inte att intressera den nyfikna.

Man kan undra och fundera över de få arterna i Östersjöns fågelbestånd och över de oförutsägbara förändringarna i beståndsfluktuationerna, liksom över orsakerna till detta. Sjöfåglarna drabbas av övergödningen av vattnen, och när havet förändras har fåglarna bråttom att anpassa sig till de nya förhållandena. Invasiva främmande rovdjur stjäl också effektivt ägg från fåglar som häckar på stränderna, vilket leder till klen häckningsframgång.

Fåglarna i den unika arkipelagen är en källa till glädje för den uppmärksamma som förstår sig på saken. Huruvida vi har rika fågelsomrar även i framtiden beror också på oss.”

Raimo Sundelin

Proffsfotografen, fyrentusiasten och naturvännen Raimo Sundelin har under årtionden fotograferat skärgården på sina tusentals naturutflykter. Utställningen, som består av Sundelins bilder och berättar om fåglar, kan besökas ombord på m/s Viking Grace eller virtuellt i Digimuseet. Båda utställningarna är gratis. Den digitala utställningen finns på finska, svenska och engelska.

Harmaahaikara Kuva Raimo Sundelin
En flygande häger är lätt att känna igen på den s-formade halsen. Bild: Raimo Sundelin
Kuvassa on tylli-lintu.
Större strandpiparen har fått sitt finska namn ’tylli’ av sitt mjuka lockrop ”tyl-li”. Bild: Raimo Sundelin

Raimo Sundelin

Raimo Sundelin är en av grundarna av Finlands Fyrsällskap och medlem av Finlands Naturfotografer och Yrkesnaturfotografer i Finland. Hans bilder har visats på flera utställningar med skärgårdstema, och han har varit fotograf för många böcker som behandlar naturfotografering och skärgården. Sundelin är känd som skärgårdsfågelräknare och har deltagit i olika projekt för skydd av skärgården. Under de senaste femtio åren har Sundelin åkt ut på fotoresor till skärgården från sin hembrygga i Raumo.

Den tvåspråkiga fotoboken Meren muisti – Havets minne, utgiven av John Nurminens Stiftelse, öppnar ett fönster mot skären och stränderna samt deras växt- och djurliv, från individuella träd till fåglar vid iskanten. Sundelin har i sina bilder också dokumenterat mänsklig verksamhet från forna tiders jungfrudanser och fiskarkojor till dagens gästbåtshamnar. I verket visas fyröar och gamla lotsstugor samt tecken på sjöfart från kummel till båkar. Fotografiernas berättelser berikas av Sundelins poetiska texter om årstiderna och särdragen i den sydvästra skärgården.

Raimo Sundelin lyhty kädessä veneessä kallioisella merenrannalla

Sök