Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
30 års arbete för Östersjöns bästa

30 års arbete för Östersjöns bästa

Ruohosipulin kukkia kalliolla Itämeren rannalla
Foto: Mikko Voipio

Bloggare

John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, har firat 30-årsjubileum i år. För att hedra jubileumsåret öppnar stiftelsens vd Annamari Arrakoski-Engardt upp om dess historia och blickar framåt.

Östersjön är mer – mer än skärgård, fiskar, fartyg eller bad. Vårt hav är allt detta och mycket mer. Vi kallar det Östersjöidentitet. Östersjöidentiteten smakar, doftar, syns och hörs. Det är en blandning av historia, näringsliv, kost, nordiskhet och politik – och vad den 30-åriga John Nurminens Stiftelses verksamhet handlar om.

Vår stiftelses maritima resa började med kartor och böcker. Senare uppmuntrade, eller snarare förpliktade, det rika maritima kulturarvet oss att verka för att rädda havet. I början av 2000-talet mobiliserade vi vår kulturstiftelse till havsskyddsarbete och konkreta havsräddande åtgärder tillsammans med samarbetspartners.

Vi inledde arbetet med de största utsläppskällorna: vi lyckades få flera avloppsreningsverk som försämrade Östersjöns tillstånd att fungera effektivare. De betydande effekterna av arbetet syns fortfarande i Finska viken.

Trots att man under de senaste decennierna har lyckats halvera näringsbelastningen i havet är övergödning fortfarande det största miljöproblemet i Östersjön. Det effektivaste sättet att rädda den marina naturen och dess mångfald är att minska näringsbelastningen i havet. Det är detta arbete med fokus på konkreta resultat som vi utför i våra havsmiljöprojekt.

Vår mångfacetterade verksamhet gör oss unika. Östersjöidentiteten innebär ett övergripande sätt att skydda havet och dess kultur. Idag skapar vi nya slags möten mellan konst och vetenskap samt innehåll som talar till människor. Vårt mål är att kultur, ekologi, politik, ekonomi och samhälle ska vara genuint interaktiva.

I sin hälsning understryker republikens president Sauli Niinistö, beskyddare för stiftelsens havsmiljö- och havskulturprojekt, hur angeläget det är att detta viktiga arbete fortsätter:

“Östersjön är vårt hemhav. Det ger många finländare försörjning, är en källa till rekreation och öppnar en väg ut i världen. Östersjöidentiteten har varit en stark del av vår historia och kultur, och dess betydelse kommer inte att minska i framtiden. Ett livskraftigt hav ligger i allas vårt intresse. En nära relation till havet för med sig viljan att engagera sig för skyddet av den unika havsnaturen. John Nurminens Stiftelse har i årtionden gjort ett framgångsrikt arbete för att rädda Östersjön. Det är bra att fortsätta det här arbetet.”

Och vi lovar att fortsätta. Vi söker och utvecklar olika lösningar för att skydda havet. Vi främjar våra konkreta projekt och verkar i olika forum för Östersjön. Vårt mål är att tillsammans med alla rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer.

Jubileumsåret går mot sitt slut, men vi kommer att fortsätta diskussionen. Idag den 13 oktober kommer vi att tillbringa kvällen med våra intressenter och lyssna på vad Martin Koehring, chef för World Ocean Initiative, har att säga om världens hav och blå ekonomi, samt på journalisten och aktivisten Suvi Auvinens tankar om hållbarhetsaktivism. Den första december ordnar vi årets sista Östersjön talar -evenemang, där vi diskuterar relationen mellan hav och konst, deras framtid samt Östersjöidentiteten. Välkommen att delta i diskussionen!

Med ett tack till stödtrupperna på vår 30-åriga resa,

Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse

Läs mer

Sök