Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
De unga ambassadörerna för Östersjön

De unga ambassadörerna för Östersjön

Mäntyjä, hiekkaa ja merta Örön rannalla.
Foto: Kirsi Kurki-Miettinen

Bloggare

Kirsi Kurki-Miettinen

Östersjön glittrar vackert och klart en helg i maj när Östersjöambassadörer från hela Finland samlades på Örö för utbildning. Doften av salt och tång i hamnen i Kasnäs påminner oss om vem som är helgens huvudstjärna. John Nurminens Stiftelse möjliggjorde och Naturförbundet genomförde lägret som en del av Plastfritt hav-samarbetet, som pågår för tredje året i rad. Syftet med samarbetet är att sprida kunskap om Östersjön särskilt till barn och unga, samt att ge råd om hur man räddar Östersjön. Kommunikationsexperten Kirsi Kurki-Miettinen som koordinerar samarbetet beskriver stämningen i lägret i den här bloggen.

En ö full av historia och en unik natur

Fortön Örö döljer en stor mängd historia, läskiga berättelser och samtidigt en unik natur. Å andra sidan har människan format landskapet och samtidigt skapat livsmiljöer för många olika arter. Ön, där Östersjöns kultur och natur möts, var den bästa platsen att utbilda Östersjöambassadörerna.

Puita ja punaisia puurakennuksia Örön saarella
På Örö möts natur och historia. Foto: Kirsi Kurki-Miettinen

Man har hittat ett stort antal utrotningshotade fjärilar i området, inte baral på grund av de öppna solexponerade miljöerna, utan också för att området har studerats noggrant i årtionden. Vi fick höra fjärilsforskaren Jaakko Kullbergs tankar om Örös särdrag och hans upplevelser om fjärilsforskning.

Förutom fjärilar, lärde vi oss att känna igen fåglar på våra fågelexpeditioner tidigt på morgonen. Vi beundrade sällsynta back- och fältsippor, samt stirrade stundom mot horisonten och konstaterade att Östersjön är vacker både i lugnt och stormigt väder.

Kaksi henkilöä kiikaroimassa lintuja Örön merimaisemassa
De morgonpigga vaknade tidigt för att fågelskåda, en morgonstund ger de finaste upptäckterna! Foto: Kirsi Kurki-Miettinen

Förutom dofter, ljud och landskap fick lägerdeltagarna ta emot en stor mängd kunskap om Östersjön. Vi dök under ytan med hjälp av en film, bekantade oss med Östersjöns livsmiljöer, fick höra om Östersjölektionerna för skolor och genom stiftelsens exempel lärde vi oss naturligtvis hur man räddar Östersjön. Vi vidtog konkreta åtgärder för Östersjön: vi plockade flera sopsäckar skräp som havet fört med sig till nationalparkens strand och röjde en solexponerad miljö för sällsynta arter. Även i lägrets läckra mat tog man hänsyn till Östersjön, man bjöd på Östersjövänlig vegetarisk mat.

Ryhmä nuoria poseeraa roskien keruun lomassa rannalla. Taustalla puita.
Överraskande mycket skräp driver in till stränderna vid Skärgårdshavets nationalpark. Lägerdeltagarna satte igång och samlade flera säckar skräp från stränderna. Foto: Kirsi Kurki-Miettinen

Östersjön väcker känslor och inbjuder till handling

Ungdomarna fick också skriva ner vad Östersjön betyder för dem på postkort med sjömotiv, samt vilka känslor Östersjön väcker hos dem.

”Östersjön väcker en känsla av saudade [portugisiskt ord för längtan/saknad] i mig, en djup nostalgi för mina barndomssomrar som jag inte får tillbaka. Höst.

Kanske också en upplevelse av ens egen olikhet, ensamhet, skild från naturens enhet. En längtan efter att vara hel, en del av universum, lycklig, i fred.

Till den vemodiga känslan hör ett minne av Skärgårdshavets rena klara vatten, som idag är fullt av flytande trådalger och blågröna alger.

Enbart doften av hav för med sig goda minnen från sommarloven på naturöar med min familj.

Vid havet upplever jag också min egen litenhet mitt i naturen. Jag kommer till ro vid dess storhet.

Till saudade hör också en sorg över havets tillstånd. Det är svårt att förstå hur människan behandlar naturen.”

– Ville, frivillig i Naturförbundet

Som texten ovan visar är Östersjön mycket viktig och väcker många olika slags känslor hos unga frivilliga. Å ena sidan längtan och saknad till en tid då havsvattnen ännu var rena och man kunde simma i dem. Å andra sidan ett hopp om att de egna handlingarna kan påverka Östersjöns tillstånd. I sommar kommer vi att se fina evenemang runtom i Finland som vem som helst kan delta i. Följ Instagram-kontona för Naturförbundets Östersjögrupp och John Nurminens Stiftelse så vet du var det händer!

Till hösten kan skolorna också gratis beställa en Östersjöambassadör för att berätta om vårt unika hav, beställ en timme från denna länk.

Läs mer

Sök