Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Vi letar efter sätt att förhindra näringsutsläpp i de mest trafikerade gödselhamnarna i Östersjön

Vi letar efter sätt att förhindra näringsutsläpp i de mest trafikerade gödselhamnarna i Östersjön

Itämerimaisema ja laivan vana vedessä
Foto: Monika Schröder

Bloggare

Eeva Tähtikarhu

Eeva Tähtikarhu

Projektchef, vid föräldraledighet

På Östersjön transporteras gödsel med fartyg och en del av gödseln kan tyvärr hamna i havet som svinn. Lyckligtvis finns det sätt att förhindra gödselutsläpp.

Möjligt att betydligt minska näringsutsläppen inom gödseltransporterna på Östersjön

Östersjön är som bekant ett av de mest trafikerade havsområdena i världen. Redan transporten av gödsel på Östersjön uppgår till över 44 miljoner ton per år och gödseltrafiken har bara ökat under de senaste åren.

Den potentiellt mycket betydande risken för näringsutsläpp vid sjötransport av gödsel har först nyligen identifierats. Risken för utsläpp är särskilt förknippad med bulktransport av fosforgödsel, som lätt dammar och sprider sig i omgivningen med vinden. Att tvätta lastrummen på gödselfartyg på öppet hav kan också leda till gödselutsläpp direkt i havet.

Utsläpp vid gödselfrakt kan dock förhindras med mycket enkla och billiga medel. Vi på John Nurminens Stiftelse har alltid riktat åtgärder där det finns möjligheter att minska näringsutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt, så vi ville också anta denna utmaning.

Våren 2020 sjösatte vi projektet Gödselfrakt med målet att tillsammans med aktörerna i branschen hitta lösningar för att minska näringsutsläppen från sjötransport av gödsel i hela Östersjöområdet. Gödselfrakt är samtidigt ett av de viktiga projekt som främjas med donationsmedel från Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV.

Infograafi: Kuvitteellinen esimerkki havainnollistaa lannoitteen laivakuljetuksiin liittyvää päästöriskin mittaluokkaa. Arvion mukaan 0,05 % lastista voi päätyä hävikkinä mereen. Jos lannoite sisältää 5 % fosforia, se tarkoittaa 125 kg verran fosforia yhdestä laivasta. Meressä 1 kg fosforia kiihdyttää levien kasvut yhden tonnin.
Ett fiktivt exempel illustrerar omfattningen av utsläppsrisken vid fartygstransport av gödsel. Uppskattningsvis 0,05 procent av lasten kan hamna i havet som svinn. Om gödseln innehåller 5 procent fosfor innebär det 125 kg fosfor från ett enda fartyg. I havet påskyndar 1 kg fosfor tillväxten av alger med ett ton.

Kan Finland bli en föregångare i kampen mot utsläpp från gödselfrakt?

För att kunna förhindra näringsutsläpp från gödseltransporter är det nödvändigt att först fastställa hur mycket och vilken typ av gödsel som passerar genom hamnarna i Östersjön samt på vilket sätt det sker. Med hjälp av internationella experter tog vi reda på vilka de mest trafikerade gödselhamnarna i Östersjön är och där åtgärderna för att minska utsläppen borde koncentreras.

Bland Östersjöns 15 mest trafikerade gödselhamnar finns tre finländska hamnar. Finland är vid sidan av Ryssland det enda landet i Europa där det finns apatit som används som råvara för fosforgödsel. Finland är med andra ord en betydande producent av gödsel och största delen av gödselexporten går sjövägen. Finland har därför goda förutsättningar att profilera sig som en föregångare när det gäller miljöansvar inom sjötransport av gödsel.

Infograafi: Itämeren vilkkaimmat lannoitesatamat perustuen vuoden 2019 lannoitekuljetusten määrään.
Östersjöns mest trafikerade gödselhamnar. Siffrorna baseras på en uppskattning av gödselvolymerna 2019, export och import sammanräknade.

Även en stor mängd av den fosforgödsel som produceras i Ryssland transporteras ut i världen via de baltiska länderna, så andra livligt trafikerade hamnar för gödselexport finns på Östersjöns östra kust. En del av gödselfartygen fortsätter sin färd ut på världens hav. I Polen och Tyskland finns det i sin tur ett stort antal gödselanvändare, vilket återspeglas i den livliga gödselimporten i hamnarna på Östersjöns södra kust.

Företag som arbetar med lastning och lossning av gödselfartyg, såsom hamnoperatörer, stuverifirmor och rederier, har en nyckelroll när det gäller att förebygga gödselutsläpp. I projektet Gödselfrakt har vi därför ett nära samarbete med företag och andra aktörer i branschen. Vårt mål är att hitta bästa praxis och tekniker för att förebygga utsläpp och dela dem till de mest trafikerade gödselhamnarna kring Östersjön.

Läs mer

Sök