Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Baltic Jazz firar Skärgårdshavet

Festivalserien Archipelago Sea Jazz knyter samman jazzmusiken och Skärgårdshavets unika dragningskraft

Baltic Jazz -juliste kiinnitettynä seinään
Foto: Kiira Suoranta

Skribent

Kiira Suoranta

Baltic Jazz, som hör till festivalserien Archipelago Sea Jazz, hölls den 8–10 juli i Dalsbruk. Att rädda Östersjöns natur och kulturarv går hand i hand, och även i år har festivalbesökarna möjlighet att stödja räddningsarbetet i Östersjön.

Enligt Susanna Aarva, bibliotekarie på biblioteket i Dalsbruk, är kulturen och människorna i Dalsbruk av en egen sort.

”Det kan ses och höras överallt.”

Kanske är det just därför som Baltic Jazz-festivalen har hittat ett hem just här i den sydvästra spetsen av ön som vilar i Skärgårdshavet mellan Åbo och Hangö.

Baltic Jazz-festivalen har hållits i Dalsbruk på Kimitoön i 35 år. Lokala Kaj och Magi Kulla ordnade det första Baltic Jazz-evenemanget 1987.

“Baltic Jazz har sedan dess vuxit från detta småskaliga evenemang, men det har ändå lyckats behålla sin ursprungliga värme och hemtrevliga atmosfär”, säger Alexandra Lönnström, verksamhetsledare för Baltic Jazz.

En stor del av festivalbesökarna kommer till Dalsbruk med båt. Arrangörerna av Baltic Jazz har ett nära samarbete med gästhamnen i Dalsbruk. Foto: Kiira Suoranta

Programmet på öppningsfredagen för Baltic Jazz innehöll förutom musik också en litteraturkväll som ordnades i samarbete med Dalsbruk bibliotek och John Nurminens Stiftelse. Enligt Eija Sjöblom, bibliotekschef på Dalsbruk, har litteraturkvällen en lång tradition: kvällarna har hållits i ungefär trettio år, nästan ända sedan början av Baltic Jazz och under åren har deltagarna kommit från när och fjärran, allt från världsstjärnor till Nobelförfattare.

Förutom de varierande författargästerna är också musikföreställningen som inleder evenemanget en viktig del av traditionen, berättar bibliotekarie Susanna Aarva. I år sköttes musiken av Olli Soikkeli, jazzgitarrist som också uppträdde på Baltic Jazz på lördagen.

Fredagens litteraturkväll anordnades i östersjöatmosfär när författaren Jukka Ahonen, den lokala fiskaren Börje Holmberg och fiskebiologen Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning kom för att diskutera boken Med fiskebåt på Östersjön (John Nurminens Stiftelse, 2022). Boken kommer ut på svenska i augusti.

She’s Leaving Home from Pargas stad spelar The Beatles musik med nya arrangemang. Foto: Kiira Suoranta

Baltic Jazz är en av fyra festivaler som ingår i Archipelago Sea Jazz-festivalserien. Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse har redan samarbetat i tre år, ända sedan festivalseriens början. John Nurminens Stiftelse har sina rötter just i att bevara Östersjöns rika kulturarv, medan skyddet av Östersjön utöver kultur och musik är en av de grundläggande värdena för Archipelago Sea Jazz. Att rädda Östersjöns natur och kulturarv går hand i hand: om havet dör, finns det ingen kultur att ta hand om.

“Vi skulle inte vara Baltic Jazz utan Östersjön. Miljön och Östersjön beaktas i planeringen av festivalen och vi strävar efter att genomföra festivalen på ett så miljövänligt sätt som möjligt”, berättar Lönnström.

En stor del av festivalbesökarna kommer till Dalsbruk med båt. Arrangörerna av Baltic Jazz har ett nära samarbete med gästhamnen i Dalsbruk som har fått namnet Sälle-hamnen. Sällehamnprogrammet är ett miljöprogram som planerats för finländska båthamnar av Håll Skärgården Ren rf. Programmet syftar till att utveckla båthamnar av alla storlekar, med särskild fokus på miljöaspekter och säkerhetsfrågor, och att samtidigt styra hamnanvändarna i en miljövänlig riktning.

“Vi stödjer också andra aktörers skyddsarbete. Inom ramen för festivalserien Archipelago Sea Jazz bygger vi miljöhanteringssystemet Ekokompassen och våra miljöpartner är John Nurminens Stiftelse och Håll Skärgården Ren rf”, säger Lönnström.

Festivalfolket har möjlighet att stödja John Nurminens Stiftelses Östersjöarbete genom att göra en frivillig donation i samband med köp av konsertbiljetter till alla fyra Archipelago Sea Jazz-festivaler. Med hjälp av donationerna utför John Nurminens Stiftelse ett konkret och effektivt räddningsarbete i Östersjön och förmedlar berättelser om Östersjön till kommande generationer.

“Archipelago Sea Jazz påminner oss om det underbara i skärgården och hur viktigt det är att bevara dess mångfald också i framtiden”, säger Annamari Arrakoski-Ergardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse.

Foto: Kiira Suoranta

Nästa festival i Archipelago Sea Jazz-festivalserien, Korpo Sea Jazz, ordnas i Korpo i Åbo skärgård den 20–24 juli. Utöver musiken kan man lära sig något nytt i Skärgårdscentrum Korpoström lördagen den 23 juli när man träffas för att diskutera klinkbåtar ur nytto- och nöjessynpunkt. Bosse Mellberg, träbåtsaktivist, Jaana Kouri, kulturforskare med insyn i Östersjön och Lauri Kaira, historieforskare specialiserad på fritidssegling, berättar om klinkbåtar.

Turku Sea Jazz firas den 27–30 juli. Festivalhelgen inleds med ett evenemang som ordnas i samarbete med John Nurminens Stiftelse på Kyrkparkens terrass. Evenemanget har fritt inträde. Vid evenemanget sköts musiken av en kvartett som representerar tre generationer och tre nordiska länder, The Father, The Sons & The Junnu. Under pausen, klockan 19.00, ordnas ett diskussionsevenemang med Östersjön som tema. Här diskuterar aktuella experter inom miljöforskning, fiske och miljöpolitik om fisk, fiske och Östersjövänlig mat.

Jazzsommaren avslutas den 5–6 augusti med Åland Sea Jazz i Mariehamn.

Festivalbiljetter säljs av Tiketti.

Läs mer

Sök