Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Klimatsmarta resor på Östersjön

Klimatsmarta resor på Östersjön

Aaltoja Itämeressä
Photo: Jukka Nurminen

Viking Line uppmärksammar den genom att donera 30 000 euro från tax free-butikernas försäljning av plastkassar till John Nurminens Stiftelse. Samtidigt inleds höstens hållbarhetstema på Viking Lines fartyg, i terminalerna och kommunikationskanalerna med målsättning att involvera passagerarna i det viktiga arbetet för Östersjöns bästa.

”Östersjöns har på många sätt en stor betydelse för oss finländare. Östersjön har alltid varit en port mot världen och det internationella, men också en viktig producent av upplevelser och rekreation. Känslan för detta hav ger oss en identitet som förenar länderna kring Östersjön och dess invånare, och det vill vi på John Nurminens Stiftelse värna om.

Östersjön och dess tillstånd är påtagligt närvarande för Viking Line varje dag. Med Viking Lines stöd kan vi vidta effektiva och resultatinriktade åtgärder för att säkerställa att havet förblir artrikt och välmående även för kommande generationer. Vi tror att närheten till havet och dess betydelse för människor bidrar till att man uppmärksammar dess tillstånd mer”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens stiftelse.

”Vi är Finlands största arbetsgivare inom sjötrafik och det passagerarrederi som har flest fartyg under finsk flagg. Vi vill även i framtiden vara en föregångare när det gäller att utveckla och ta i bruk nya, miljövänliga innovationer. Till exempel har Grace och Glory beredskap att börja använda biogas eller syntetiska bränslen som producerats med förnybar energi, när sådana blir tillgängliga i framtiden. Det är nästa stora steg mot en kolneutral fartygstrafik”, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef, Viking Line, och fortsätter:

”Vi har huvudsakligen åstadkommit utsläppsminskningarna genom innovativa tekniska lösningar som passagerarna inte ser så mycket av. Tekniken utvecklas i snabb takt och en stor del av innovationerna har sitt ursprung i Finland. När Viking Grace, som drivs med flytande naturgas, togs i trafik minskade kväve- och partikelutsläppen med 85 procent och växthusgasutsläppen med 15 procent jämfört med ett fartyg som drivs med olja. Nu tio år senare ger Glory i sin tur upphov till tio procent mindre utsläpp än Grace. Samtidigt har också utsläppen från våra äldre fartyg minskat, eftersom vi förnyar fartygens teknik genom hela deras livscykel.”

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har som mål att koldioxidutsläppen från sjöfarten ska minska med 40 procent från 2008 års nivåer fram till 2030.

Läs mer

Sök