Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Med fiskebåt på Östersjön

Kustfisket förändras – den nya boken sammanställer observationer om den traditionella näringsgrenens och fiskbeståndets situation

Mer information

Boken “Med fiskebåt på Östersjön” som är utgiven av John Nurminens Stiftelse berättar om fiskenäringen som befinner sig mitt i en förändring. I fiskarnas berättelser kan man skönja en oro för att den traditionella näringsgrenen ska försvinna, att fiskbestånden förändras och en oro över Östersjön, men de förmedlar också en känsla av frihet i yrket och en ständig längtan till havet.

Med fiskebåt på Östersjön bokomslag

Många kustfiskare vittjar sina nät och ryssjor för sista gången, och samtidigt försvinner en bit av det uråldriga sättet att leva. En allt större andel av fisken fångas idag med trål ute på öppet hav och allt oftare blir fångsten till foder. Fiskarna håller på att gå i pension och det kommer inga efterträdare till branschen. Fiskenäringen påverkas också av övergödningen i Östersjön.

Bokens författare Jukka Ahonen, fotografen Pekka Turunen och biologen Janne Sundell, som ansvarade för informationsavsnitten i verket, åkte ut med fiskare i fem länder i Östersjön. Materialet i boken har samlats in under ett par år: den första resan gjordes till Pellinge i Borgå skärgård under julen 2019, den sista till Stockholms skärgård i oktober 2021.

Livsstilsyrkets kontinuitet är hotad

Författaren Jukka Ahonen har alltid varit intresserad av fiskarnas yrkeskår och vad som ligger bakom de romantiserade uppfattningar som ofta förknippas med dem. Efter att ha åkt ut med kustfiskarna i Östersjön gick yrkets verklighet snabbt upp för Ahonen.

”Att försörja sig på fiske är ett slitsamt jobb.. Men samtidigt pratade fiskarna vi träffade mycket om den frihet som yrket för med sig”, berättar Ahonen.

”Jag insåg också snart hur djupt inrotad kustfiskarens identitet är i människorna. Det är inte bara fråga om en näringsgren, utan ett sätt att leva och samma sak upprepades över hela Östersjön, oavsett om vi var i Sverige, Polen, Finland eller Danmark.”

Under de senaste årtiondena har antalet yrkesfiskare i Finland minskat kraftigt. I början av 2000-talet fanns det fortfarande över ett tusen verksamma heltidsfiskare i havsområdena, men 2020 fanns det bara mindre än 400 kvar.

Den yngre generationen fiskare har dock märkt att det finns en efterfrågan på fisk som fångats i närliggande vatten.

”De har startat fiskrestauranger, utvecklat olika fiskprodukter och -konserver, omprofilerat karpfiskar och börjat använda internet för att sälja fångsterna. Det finns fortfarande hopp om att en av strändernas äldsta näringsgrenar förs vidare till kommande generationer”, säger Ahonen förnöjt.

Kalastaja Rune Wikström Kajsa-aluksensa ikkunassa
Rune Wikström och båten Kajsa har hört ihop sedan 1963. Foto: Pekka Turunen

Övergödningen i Östersjön påverkar fiskbestånden

Med fiskebåt på Östersjön beskriver inte endast fiskarnas berättelse utan också Östersjöns fiskar och förändringarna i fiskbestånden.

Den omgivande havsmiljön sätter gränserna och bestämmer i slutändan fiskarnas öde. Övergödningen i Östersjön påverkar fiskbestånden. Vissa arter gynnas av utvecklingen – särskilt karpfiskarna – men samtidigt krymper livsutrymmet för andra arter. Förutom fiskarna, tävlar till exempel skarvarna och sälarna också om de minskande fångsterna. Fiskbeståndens välbefinnande återspeglar Östersjöns tillstånd som helhet.

”Ett hållbart fiske och ett rent Östersjön är förutsättningarna för att fiskbestånden och fiskarnas näringsgren ska bli starkare och må bra. Vid John Nurminens Stiftelse arbetar vi ständigt konkret för Östersjöns välbefinnande och för kustkulturen. Jag tror att verket Med fiskebåt på Östersjön uppmuntrar oss att avnjuta mer hållbart fångad vild fisk från Östersjön, samt påminner oss om hur fiskenäringen ser ut idag. Det är inte ännu för sent att rädda Östersjön”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse.

Särkiä kalastaja Jari Ratilaisen haavissa
Mörtar i Jari Ratilainens håv i Euraåminne. Foto: Pekka Turunen

Verket kan köpas i John Nurminens Stiftelses webbutik.
Den finskspråkiga utgåvan Kalastajien kyydissä Itämerellä publicerades 12.5.2022.

MED FISKEBÅT PÅ ÖSTERSJÖN
Författare: Jukka Ahonen, Janne Sundell, Pekka Turunen
Redaktion: Mari Hyypiä
Svensk översättning: Barbara Huldén (med Föreningen Konstsamdundets stöd)
Grafisk formgivning: Jaana Rautio / Gravision Oy
Förläggare: John Nurminens Stiftelse
ISBN: 978-952-9745-91-3
Biblioteksklass: 67.62
Storlek: 240 mm x 170 mm vertikal
Omfång: 200 sidor
Listpris: 29,90 € (inkl. moms 10 %)


Jukka Ahonen är en författare baserad i Esbo, som har lurat fisk med sin kusin Janne Sundell vid sommarstugan sedan han var barn. Hans tidigare fackbok Juuret Martsarissa (SKS) publicerades 2019. Dessutom har han skrivit barnböcker och sånger. Jukka är kommunikationsdirektör för Nordiska investeringsbanken. I sitt arbete följer han Östersjöns tillstånd, särskilt ur en internationell finansiärs perspektiv.

Janne Sundell är biolog och docent i ekologi, och bosatt i Tavastehus. Han är specialiserad på organismernas populationsdynamik och beteendeekologi. Han har också skrivit flera icke-tekniska artiklar om dessa ämnen i tidningar och böcker. I sitt arbete som universitetslektor leder Janne den biologiska stationen Lammi vid Helsingfors universitet. För honom är fisk och fiske både en hobby och ett forskningsämne.

Pekka Turunen är en erfaren fotograf som har avbildat Finlands landsbygd, miljöfrågor och energifrågor i sina böcker och utställningar. Nu när han får statlig konstnärspension, fortsätter han att fotografera som tidigare och bor på en ö i Östersjön.

John Nurminens Stiftelse – För att rädda Östersjön
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet, liksom miljöproblem såsom övergödning och naturförlust. Stiftelsens uppdrag är också att vårda, levandegöra och förmedla berättelser och kulturarv med anknytning till havet. Arbetet styrs av resultat och effekter. Stiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom donationer och bidrag.

Läs mer

Sök