Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
John Nurminens Stiftelse återställer bandtångsängar i nya områden tillsammans med Forststyrelsen

John Nurminens Stiftelse återställer bandtångsängar i nya områden tillsammans med Forststyrelsen – målet är att motverka naturförlusten i Östersjön

Itämeren vedenalainen maisema, jossa meriajokasta kasvaa hiekkapohjalla.
Bandtång är en av nyckelarterna i Östersjön. Foto: Pekka Tuuri

Mer information

Anu Riihimäki
Naturskyddschef
Forststyrelsens Naturtjänster
anu.riihimaki@metsa.fi
+358 40 842 1916

Bandtångsängar ger mat och skydd för tiotals undervattensarter. Genom de nya bandtångsplanteringarna återställs biologisk mångfald också utanför skyddsområdena.

John Nurminens Stiftelse och havsnaturskyddsteamet vid Forststyrelsens Naturtjänster inleder ett samarbete för att återställa bandtångsängar. Ängarna återställs genom att man omplanterar bandtång på ställen där den tidigare har förekommit men senare försvunnit.

Syftet med det nya projektet Havsäng är att motverka naturförlusten i Östersjön och att öka den lokala mångfalden av livsmiljöer på havsbotten. Projektet anknyter också till John Nurminens Stiftelses internationella samarbete med centraleuropeiska havsskyddsstiftelser. Syftet med samarbetet är att genomföra konkreta havsnaturprojekt och öka medvetenheten om havsnaturens tillstånd och dess mångfald.

”Återställandet av havsnatur är ett nytt initiativ för John Nurminens Stiftelse i arbetet för att rädda Östersjön. Sjögräsängarnas betydelse för den biologiska mångfalden är inte begränsad endast till vårt eget hav och därför är det fantastiskt att vi kan samarbeta för undervattensnaturen även internationellt”, säger stiftelsens vd, Annamari Arrakoski-Engardt.

Bandtång är en av nyckelarterna i Östersjön eftersom de vidsträckta och täta ängar på havsbotten som den bildar ger näring och skydd för tiotals arter i Östersjön. Med sina rötter binder ängarna bottensediment, vilket minskar erosion och vattnets grumlighet. Ängarna förbättrar också vattenkvaliteten genom att ta upp näringsämnen från vattnet.

En bandtångsäng är också en effektiv kolsänka, även om kolbindningseffekten i norra Östersjön är blygsam jämfört med sydligare förekomster, där förutsättningarna för växtens tillväxt är gynnsammare.

Uppmuntrande resultat från tidigare planteringar

Bandtångsängarna har minskat på många håll i Östersjön på grund av bland annat övergödning, muddring av sandbottnar och strandbyggen. Därför klassificeras bottnar med bandtång för närvarande som en sårbar naturtyp.

Forststyrelsens havsnaturskyddsteam har under de senaste åren omplanterat bandtång i statens skyddsområden i västra Finska viken. Baserat på uppföljningsresultat har planteringarna överlevt, och på några av ställena har bandtången bildat ny tät vegetation.

”Vi har fått goda resultat från tidigare bandtångsplanteringar, så nu kan vi experimentera med återställande i större utsträckning”, säger Anu Riihimäki, naturskyddschef på Kustens Naturtjänster vid Forststyrelsen.

De nya planteringarna utförs främst utanför statens skyddsområden. På så sätt kan den biologiska mångfalden återställas och nätverket av livsmiljöer utvidgas till nya områden.  John Nurminens stiftelse ansvarar med stöd av Forststyrelsens havsnaturskyddsteam för genomförandet av planteringarna och Forststyrelsen för övervakningen av de planterade ängarna.

”Utifrån de undersökningar som Forststyrelsens Naturtjänster har gjort tidigare år kan vi tillsammans välja ut planteringsställen där bandtången kunde frodas. Vi kommer att kunna börja plantera redan i år”, säger specialist Miina Mäki från John Nurminens Stiftelse.

Åtgärderna för att återställa havsnatur stöder målen såväl i EU:s strategi för biologisk mångfald som i restaureringsförordningen och i FN:s konferens om biologisk mångfald (COP 15): att skydda och återställa 30 procent av havsnaturen senast 2030.

”Naturförlusten framskrider också under ytan och vi har inte råd att vänta längre. Därför är det bra att vi tillsammans kan vidta konkreta åtgärder för att motverka naturförlusten”, säger Mäki.

Senaste nyheter

Sök