Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
John Nurmisen Säätiö ennallistaa meriajokasniittyjä uusille alueille yhdessä Metsähallituksen kanssa

John Nurmisen Säätiö ennallistaa meriajokasniittyjä uusille alueille yhdessä Metsähallituksen kanssa – tavoitteena luontokadon torjuminen Itämeressä

Itämeren vedenalainen maisema, jossa meriajokasta kasvaa hiekkapohjalla.
Meriajokas muodostaa hiekkapohjille tiheitä niittyjä. Kuva: Pekka Tuuri

Lisätietoja

Anu Riihimäki
Luonnonsuojelupäällikkö
Metsähallitus Luontopalvelut
anu.riihimaki@metsa.fi
+358 40 842 1916

Meriajokasniityt tarjoavat ruokaa ja suojaa kymmenille pinnanalaisille lajeille. Uusilla meriajokasistutuksilla palautetaan monimuotoisuutta myös suojelualueiden ulkopuolelle.

John Nurmisen Säätiö ja Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi aloittavat yhteistyön meriajokasniittyjen ennallistamiseksi. Niittyjä ennallistetaan siirtoistuttamalla meriajokasta paikoille, joilla sitä on aiemmin esiintynyt, mutta joilta se on myöhemmin kadonnut.

Uuden Meriniitty-hankkeen tavoitteena on torjua Itämeren luontokatoa ja lisätä merenpohjan elinympäristöjen paikallista monimuotoisuutta. Hanke liittyy myös John Nurmisen Säätiön kansainväliseen yhteistyöhön keskieurooppalaisten merensuojelusäätiöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa konkreettisia meriluontohankkeita sekä kasvattaa tietoisuutta meriluonnon tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

”Meriluonnon ennallistaminen on John Nurmisen Säätiölle uusi avaus Itämeren pelastamiseksi. Meriruohoniittyjen merkitys monimuotoisuudelle ei rajoitu vain omaan mereemme, ja siksi onkin hienoa, että pääsemme tekemään yhteistyötä pinnanalaisen luonnon hyväksi myös kansainvälisesti”, sanoo Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

Meriajokas on yksi Itämeren avainlajeista, sillä sen muodostamat laajat ja tiheät merenpohjan niityt tarjoavat ravintoa ja suojaa kymmenille Itämeren lajeille. Niityt sitovat juurillaan pohjan sedimenttiä, mikä vähentää eroosiota ja veden sameutta, sekä parantavat veden laatua sitomalla vedestä ravinteita.

Meriajokasniitty on myös tehokas hiilinielu, tosin hiilensidontavaikutus pohjoisella Itämerellä on vaatimaton verrattuna eteläisempiin esiintymiin, missä olosuhteet kasvin kasvulle ovat suotuisammat.

Rohkaisevia tuloksia aiemmista istutuksista

Meriajokasniityt ovat Itämeressä monin paikoin vähentyneet muun muassa rehevöitymisen, hiekkapohjien ruoppauksen ja rantarakentamisen vuoksi. Meriajokaspohjat onkin tällä hetkellä luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi.

Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimi on viime vuosina siirtoistuttanut meriajokkaita valtion suojelualueilla läntisellä Suomenlahdella. Seurantatulosten perusteella istutukset ovat säilyneet, ja osassa kohteista meriajokas on muodostanut uutta tiheää kasvustoa.

”Olemme saaneet hyviä tuloksia aiemmista meriajokasistutuksista, joten voimme nyt kokeilla ennallistamista laajemmin”, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksen Rannikon Luontopalveluista.

Uudet istutukset tehdään ensisijaisesti valtion suojelualueiden ulkopuolella. Näin saadaan monimuotoisuutta palautettua ja elinympäristöverkostoa laajennettua uusille alueille. Istutusten toteutuksesta vastaa John Nurmisen Säätiö Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimin tuella, ja istutettujen niittyjen seurannasta Metsähallitus.

”Metsähallituksen Luontopalveluiden aiempina vuosina toteuttamien kartoitusten perusteella voimme yhdessä valita istutuspaikkoja, joilla meriajokas voisi menestyä. Istutustyöhön pääsemme jo tämän vuoden aikana”, kertoo erityisasiantuntija Miina Mäki John Nurmisen Säätiöstä.

Meriluonnon ennallistamistoimet tukevat niin EU:n biodiversiteettistrategian, ennallistamisasetuksen kuin YK:n Luontokokouksen (COP 15) tavoitteita suojella ja ennallistaa 30 prosenttia meriluonnosta vuoteen 2030 mennessä.

”Luontokato etenee myös pinnan alla, eikä meillä ole enää varaa odottaa. Siksi on hienoa, että voimme yhdessä tehdä konkreettisia toimia luontokadon torjumiseksi”, sanoo Mäki.

Uusimmat uutiset

Haku