Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Avlopps­reningsverken i Warszawa

Avlopps­reningsverken i Warszawa

I projektet fanns planer om att effektivera fosforavskiljningen vid reningsverket i Poludnie i Warszawa och man enades om att implementera en effektiverad fosforavskiljning i Warszawas största reningsverk i Czajka.

Mål
Förbättrad fosforavskiljning vid Warszawas avloppsreningsverk
Tidsplan
2007–2012
Status
Projektet är avslutat
Plats
Warszawa, Polen

År 2007 kontaktade stiftelsen myndigheterna i Warszawa och 2008 undertecknades en avsiktsförklaring angående en effektiverad fosforavskiljning vid stadens avloppsreningsverk. År 2008 lät stiftelsen utföra en teknisk utredning om att effektivera fosforavskiljningen vid reningsverket i Poludnie. Dessutom enades man om börja med en effektiverad fosforavskiljning vid stadens största avloppsreningsverk i Czajka, som man hade börjat bygga om.

Ombyggnaden av Czajka slutfördes 2012. Avskiljningen av näringsämnena vid reningsverket uppfyller både EU:s krav och Östersjöns skyddskommission HELCOMs rekommendation om vad som utgör en effektiv nivå för fosforavskiljning.

Sök