Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Det okända Östersjön

Det okända Östersjön

Projektet Det okända Östersjön samlade konstnärer, forskare och publik för att reflektera över deras förhållande till Östersjön. Utställningen som uppfördes på Sveaborg sommaren 2023 nådde nästan 10 000 personer runt om i världen.

Mål
Väcker publiken att tänka på sin egen relation till Östersjön genom konst.
Tidsplan
2022-2023
Plats
Sveaborg, Finland
Levyhalli ja ripustus
Photo: Petri Anttila

Mer information:

En djupdykning i det okända

Projektet Det okända Östersjön utvidgade John Nurminens Stiftelses räddningsverksamhet i Östersjön till att utnyttja konstens medel för att bevara havsnaturen och kulturen till kommande generationer. Genom konsten är det möjligt att närma sig det okända i människan och havet på ett sätt som skapar hopp och möjliga framtider mitt i klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och det oroliga världspolitiska läget.

Utställningen som ordnades i Verkstadshallen på Sveaborg var en gemensam utställning av sju konstnärer och en dialog för Östersjön. Konstnärerna Jan Eerala, Kaisu Koivisto, Anna Nykyri, Meeri Koutaniemi, Renja Leino, Arja Renell och Raimo Sundelin skapade en mångstämmig utställning om Östersjön och en sensorisk helhet i Verkstadshallen. Impulsen till utställningen kom från fotografen Meeri Koutaniemi, som ville utforska finländarnas förhållande till Östersjön.

John Nurminens Stiftelse ansvarade för produktionen och samordningen av projektet i samarbete med utställningens kurator Henna Paunu (Esbo moderna konstmuseum EMMA) och lokalplanerare Kati Lukka (Finlands Nationalteater). Utställningens huvudsamarbetspartner var Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Sun Effects Oy, som ansvarade för planeringen och genomförandet av AV, och Novela Oy, som ansvarade för bildutskrifterna.

Östersjöns ekologiska tillstånd som inspiratör

En del av konstnärerna kombinerade konst och vetenskap i sina verk: Arja Renells Stressed Herring behandlade Östersjöströmmingens liv och till den relaterad forskning vid Åbo universitets havsforskningsstation på Själö. I Kaisu Koivistos och Anna Nykyris videoprojektion Turkos påverkas Östersjöns färg av föroreningar, övergödning och blågröna alger. I arbetet har man använt sig av forskningsresultat om Östersjöns tillstånd.

”Jag är intresserad av de förändringar som syns vid Östersjöns stränder och deras orsaker. Med videoinstallationen Turkos kunde jag tillsammans med min arbetspartner Anna Nykyri bekanta mig mer konkret med exempelvis främmande arter och övergödningen av kustvattnen samt hur och varför de uppstår”, berättar Kaisu Koivisto.

Renja Leinos videoverk Generations of Joy påminde om barndomens somrar och den nästan oändliga glädjen att simma i havet. Darling Sea är å andra sidan motsatsen: rädsla väcks av havet som en naturkraft och problem orsakade av människan såsom plast och blågröna alger.

Utöver foto- och videoverk fylls Verkstadshallen av Jan Eeralas ljudverk “Joutsenlaulu”, som tog hela utrymmet i besittning.

Sommarutställning i Verkstadshallen

Utställningen öppnade för allmänheten den 17 maj 2023 och höll öppet till den 15 september. Besökarna under sommaren uppgick till cirka 10 000 personer från olika länder från Sydamerika till Europa, Japan till Australien och Nya Zeeland.

John Nurminens Stiftelse behandlade det ”okända Östersjön” på många sätt och med olika samarbetspartners. “Temat ”Det okända Östersjön” inbjuder oss att utforska vårt eget förhållande till havet, att utveckla vår marina läskunnighet. Jag hoppas att vi alla ska reflektera över vad våra egna handlingar gör med havet. Jag uppmuntrar alla att hitta sin inre sjöräddare, en som går från ord till handling”, sa Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse vid invigningen av utställningen.

Tillställningar och evenemang

I början av sommaren ordnades två veckolånga dagläger för barn och unga på Sveaborg. Samarbetspartner var konstnärsgillet i Helsingfors. Två workshopdagar för barn-föräldrar ordnades också tillsammans med dem i Tvärminne.

På Östersjödagen ordnades publikvisningar och ett samtal mellan fotograf Raimo Sundelin och kurator Henna Paunu i Verkstadshallen.

I samarbete med Viapori Jazz producerades föreställningen Merimelu, där elever från skolan i Sveaborg framförde musik om skräpet som drivit i land på ön. I slutet av augusti uppträdde musikerna Samuli Kosminen och Jusu Berghäll, som ansvarat för samordningen och produktionen av föreställningen, tillsammans med barnen i en gratiskonsert i Verkstadshallen och på Östersjödagen på Espa-scenen.
Utöver allmänheten, besökte även arbetsplatser och intressentgrupper, såsom havsforskare och konstnärer från olika områden, utställningen under sommaren. En gemensam oro för Östersjöns tillstånd och en förståelse för vikten av dialog mellan ekologi och kultur skapade hopp om en förbättrad relation mellan människa och hav.
Intervjuerna med de fem konstnärerna och kuratorerna publicerades på Instagram på John Nurminens Stiftelses konto.

Konserttiyleisöä näyttelytilassa
Photo: Maarit Kytöharju/Viapori Jazz

Ett ansvarsfullt evenemang

Utställningen Det okända Östersjön genomfördes på ett ekologiskt sätt och genererade inget icke-återvinningsbart avfall. Alla aktörer som ansvarade för byggandet av utställningen hade förbundit sig att genomföra miljövänliga lösningar i enlighet med den strategi för hållbar turism som utarbetats av Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Utställningen uppfyllde MyHelsinkis kriterier för ett ansvarsfullt evenemang.

Yhteistyössä

Helsingin Taitelijaseura
Tvärminne zoologiska station 
Sun Effects
Viapori Jazz
Förvaltnings­nämnden för Sveaborg

Sök