Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Vitebsk projektet

Vitebsk projektet

Stiftelsen inledde ett samarbete med vattenverket i Vitebsk år 2014 i syfte att effektivera avlägsnandet av fosfor från stadens avloppsvatten vid vattenreningsverket så att den nivå som rekommenderas av skyddskommissionen för Östersjön HELCOM uppnås, dvs. högst 0,5 mg fosfor per liter utgående avloppsvatten.

Mål
Förbättrad fosforavskiljning vid Vitebsks avloppsreningsverk.
Tidsplan
2017–2018
Status
Projektet är avslutat
Plats
Vitebsk

Till rengöringsverket skaffades år 2014 med stöd av EU nödvändig utrustning för effektiverat avlägsnande av fosfor. Vitryssland är dock inte medlem i EU eller skyddskommissionen för Östersjön. Vattenverket saknar ekonomiska möjligheter att avlägsna fosfor i enlighet med EU:s och HELCOM:s krav, eftersom de nationella normerna inte förutsätter detta. Därför fattade stiftelsen och vattenverket år 2015 beslutet att inleda ett projekt för att eliminera glappet mellan de vitryska kraven och nivån som rekommenderas av HELCOM genom att stödja anskaffningen av tillräcklig mängd sedimenteringskemikalier. På detta vis kunde man minska den årliga fosforbelastningen på Östersjön via floden Daugava med upp till 46 ton.

Inom projektet kompenserade stiftelsen vattenverket i Vitebsk hälften av den inköpta mängden kemikalier och vattenverket betalade själv den andra hälften. Kompensationen gjordes mot inköpskvitton och fraktsedlar.

Genom att finansiera projektet i Vitebsk har redan flera finska vattenverk kompenserat den egna näringsbelastningen på Östersjön efter rengöring av avloppsvatten. Projektet genomfördes år 2017–2018.

Sök