Hoppa till innehåll

Dagsverkesinsamling 

Genom att välja John Nurminens Stiftelse som föremål för er dagsverkesinsamling deltar ni i arbetet för att rädda Östersjön och dess arv till kommande generationer.  

medusoja itämeressä

John Nurminens Stiftelses mål är ett välmående Östersjön och att föra vidare dess mångsidiga berättelser. Våra projekt för den marina miljön förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska miljöriskerna och den allt för stora näringsbelastningen i havet. Vi arbetar i synnerhet för att minska övergödningen av Östersjön. Övergödningen tar sig bland annat uttryck som blomning av blågröna alger varje sommar och grumliga strandvatten. Utöver arbetet med att skydda Östersjön vill stiftelsen se till att Östersjöns berättelser förs vidare även till kommande generationer.  

Vi rekommenderar att Östersjölektionen hålls innan dagsverkesinsamlingen. Under lektionen kan er klass bekanta er med Östersjöns tillstånd, problem och åtgärder för att förbättra havets tillstånd. Du kan också beställa Luoto-Liitto’s Östersjöambassadör att besöka din skola (bara på finska). Er skola får själv välja insamlingsdagen. Deltagandet är frivilligt för eleverna. Den rekommenderade lönen för dagsverket är 15 euro. Vänligen notera att stiftelsen inte försäkrar deltagarna i dagsverkesinsamlingen. 

Hur min gåva kommer att användas?

Skydd av den marina naturen

Nurminens stiftelse gör ett konkret arbete för att rädda Östersjön. Stiftelsens projekt förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska belastningen på havet och miljörisker.

Ökad medvetenhet om Östersjön

Vi vill berätta historien om havet: havet som fungerar som en bro till världen för oss. Att göra historien om havet och dess historia känd är viktigt, eftersom vi samtidigt lär oss att förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Socialt påverkansarbete

Sociala aktiviteter kan påverka Östersjöns välbefinnande. Du kan påverka genom att rösta, kontakta representanter för riksdagen och beslutsfattare i ditt område och inspirera din nära krets att göra detsamma.

Så här startar ni insamlingen 

  • Kom överens om dagvärksdagens datum och arrangera Östersjölektionen innan den.
  • Anmäl er skola eller klass till John Nurminens Stiftelses dagsverkesinsamling med blanketten nedan.
  • Som svar får er kontaksperson anvisningar och material (på finska) för Östersjölektionen.
  • Ordna insamlingen.
  • Be studentens arbetsgivare att överföra insamlingsbeloppet till John Nurminens insamligskonto FI06 1214 3000 1122 96 med hjälp av insamlingens referensnummer.

Meddela om dagsverkesinsamling 

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
De personuppgifter som samlas in på blanketten behandlas enligt dataskyddsbeskrivningen för John Nurminens Stiftelses kund- och sponsorregister. Läs dataskyddsbeskrivningenhär.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sök