Hoppa till innehåll

Dagsverkesinsamling 

Genom att välja John Nurminens Stiftelse som föremål för er dagsverkesinsamling deltar ni i arbetet för att rädda Östersjön och dess arv till kommande generationer.  

medusoja itämeressä

John Nurminens Stiftelses mål är ett välmående Östersjön och att föra vidare dess mångsidiga berättelser. Våra projekt för den marina miljön förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska miljöriskerna och den allt för stora näringsbelastningen i havet. Vi arbetar i synnerhet för att minska övergödningen av Östersjön. Övergödningen tar sig bland annat uttryck som blomning av blågröna alger varje sommar och grumliga strandvatten. Utöver arbetet med att skydda Östersjön vill stiftelsen se till att Östersjöns berättelser förs vidare även till kommande generationer.  

Ange John Nurminens Stiftelse och skyddet av Östersjön som föremål för skolans dagsverkesinsamling. Vi rekommenderar att det hålls en lektion om Östersjön före dagsverkesinsamlingen. Vi förser skolan med material för lektionen. Under lektionen kan klassen bekanta sig med Östersjöns tillstånd och problem och med åtgärder för att sanera havet. Ni kan också boka ett besök av föreningen Luonto-Liittos Östersjöambassadör till er skola. Skolan kan själv välja när insamlingsdagen ska genomföras. Deltagandet är frivilligt för eleverna. Den rekommenderade lönen för dagsverket är 15 euro. Vänligen notera att stiftelsen inte försäkrar dem som deltar i dagsverkesinsamlingen.

Hur min gåva kommer att användas?

Till skyddet av havsnaturen

Vi arbetar konkret för att rädda Östersjön och dess arv. Vi förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet samt skyddar Östersjöns biologiska mångfald.

Till att öka medvetenheten om Östersjön

Vi arbetar mångsidigt med maritim kultur. Det är viktigt att göra havets betydelse och historia kända, för samtidigt lär vi oss förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Till påverkansarbete

Vi verkar för Östersjöns bästa i samhället. Vi uppmuntrar alla att vidta åtgärder för att skydda Östersjön, vi påverkar beslutsfattare och arbetar aktivt för att göra effektiva metoder för att skydda Östersjön tillgängliga för olika aktörer.

Så här startar du insamlingen

  • Kom överens om datum för dagsverkesinsamlingen och håll en Östersjölektion före insamlingsdagen.
  • Anmäl er skola eller klass till John Nurminens Stiftelses dagsverkesinsamling med blanketten nedan.
  • Som svar får ni anvisningar och material (på finska) för er kontaktperson.
  • Ordna insamlingen.
  • Be elevens arbetsgivare att betala in insamlingsbeloppet till John Nurminens insamlingskonto FI06 1214 3000 1122 96 med hjälp av insamlingens referensnummer.

Anmäl dagsverkesinsamlingen

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
De personuppgifter som samlas in på blanketten behandlas enligt dataskyddsbeskrivningen för John Nurminens Stiftelses kund- och sponsorregister. Läs dataskyddsbeskrivningenhär.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sök