Hoppa till innehåll

Testament

En testamentarisk donation är ett respektabelt sätt att stödja John Nurminens Stiftelses arbete och att vara med och rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vår testamenteguide berättar mer om att donera.   

Purjevene merellä.

Förutom dina anhöriga och nära och kära kan du minnas miljön – Östersjön – i ditt testamente. John Nurminens stiftelse har en lång tradition av att vårda finsk sjöfartshistoria och kultur och verka för att skydda Östersjön. Vi arbetar för att rädda Östersjön och bevara dess historia för kommande generationer. Vi är en pålitlig enhet om du funderar på att testamentera dina tillgångar till en god sak.

”Testamentariska donationer spelar en viktig roll i finansieringen av John Nurminens stiftelse verksamhet. De möjliggör långsiktiga aktiviteter för att förbättra vår marina miljös tillstånd och främja havskultur. Testamentariska donationer möjliggör också förberedelser av nya viktiga havsmiljöprojekt för att minska utsläppen av näringsämnen och skadliga ämnen i Östersjön”, säger stiftelsens insamlingschef Erkki Salo.

Du kan få mer information om upprättande av testamente och John Nurminens arbete i vår testamenteguide. Beställ en gratis guide och bekanta dig med den i bekvämligheten av ditt eget hem. Att beställa en guide förpliktar dig inte till någonting.

Testamentariska donationer är skattefria. Som förmånstagare kan inte John Nurminen Foundation erbjuda juridisk hjälp vid upprättandet av ett testamente. Du kan också hitta mer information och instruktioner samt råd från en juridisk expert om testamentarisk donation i kampanjen Hyvä Testamentt, där John Nurminens Stiftelse är med som medlem i Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa ry)

Mer information

Hur min gåva kommer att användas?

Skydd av den marina naturen

Nurminens stiftelse gör ett konkret arbete för att rädda Östersjön. Stiftelsens projekt förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska belastningen på havet och miljörisker.

Ökad medvetenhet om Östersjön

Vi vill berätta historien om havet: havet som fungerar som en bro till världen för oss. Att göra historien om havet och dess historia känd är viktigt, eftersom vi samtidigt lär oss att förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Socialt påverkansarbete

Sociala aktiviteter kan påverka Östersjöns välbefinnande. Du kan påverka genom att rösta, kontakta representanter för riksdagen och beslutsfattare i ditt område och inspirera din nära krets att göra detsamma.

Sök