Hoppa till innehåll

Testamentsgåva

En testamentsgåva är ett hedervärt sätt att stödja John Nurminens Stiftelses arbete och vara med och rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Beställ vår avgiftsfria testamentsguide för mer information om dessa gåvor.    

Purjevene merellä.

Förutom dina nära och kära kan du komma ihåg miljön – Östersjön – i ditt testamente. John Nurminens Stiftelse har en lång tradition av att värna om finländsk sjöhistoria och maritim kultur och av att arbeta för skyddet av Östersjön. Vi arbetar för att rädda Östersjön och bevara dess berättelse för kommande generationer. Vi är en pålitlig aktör om du funderar på att testamentera dina tillgångar till ett gott ändamål.

Mer information om upprättande av testamente och om John Nurminens Stiftelses arbete finns i vår testamentsguide (på finska). Beställ guiden gratis och studera den i lugn och ro hemma. Att beställa guiden förpliktar dig inte till någonting.

Mer information:

Testamentsgåvor är skattefria. Som förmånstagare kan John Nurminens Stiftelse inte erbjuda juridisk hjälp med att upprätta ett testamente.

Mer information och anvisningar samt juridisk expertrådgivning om testamentsgåvor hittar du i kampanjen Hyvä Testamentti (“Ett bra testamente”, på finska).

John Nurminens Stiftelse är medlem i Ansvarsfullt Donerande VaLa rf, som koordinerar kampanjen.

Hur min gåva kommer att användas?

Till skyddet av havsnaturen

Vi arbetar konkret för att rädda Östersjön och dess arv. Vi förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet samt skyddar Östersjöns biologiska mångfald.

Till att öka medvetenheten om Östersjön

Vi arbetar mångsidigt med maritim kultur. Det är viktigt att göra havets betydelse och historia kända, för samtidigt lär vi oss förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Till påverkansarbete

Vi verkar för Östersjöns bästa i samhället. Vi uppmuntrar alla att vidta åtgärder för att skydda Östersjön, vi påverkar beslutsfattare och arbetar aktivt för att göra effektiva metoder för att skydda Östersjön tillgängliga för olika aktörer.

Mer information

Tilaa testamenttiopas

.

Sök