Marin kultur och böcker

John Nurminens Stiftelse som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. Stiftelsens kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia, samt att göra dessa kända. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter och antika kartor.

Stiftelsen ger ut högklassiga fackböcker riktade till allmänheten om sjöfartens, marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia och underhåller den maritima webbtjänsten Loki.