Museet och samlingar

John Nurminens Stiftelse som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. Stiftelsens kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia, samt att göra dessa kända. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter och antika kartor.

På John Nurminens Stiftelses museum visas det bästa från vår marina konstsamling, invecklingarna i den marina antiken och vackra gamla kartor och naturligtvis juvelen i vår samling, Inkeri Nurminens kaptensalong från 1892. Du kan också bekanta dig med stiftelsens samlingar och växlande utställningar på Digimuseet, grundad och ägd av John Nurminens Stiftelse och Finlands Museiförbund.