Hoppa till innehåll
Framsidan
Till företag
Företagssamarbete
Hos Orion betyder ansvarsfullhet gärningar

Hos Orion betyder ansvarsfullhet gärningar

Saaristo

Orion Oyj är John Nurminens Stiftelses Huvudpartner

Stödande av John Nurminens Stiftelses verksamhet är på många sätt en naturlig del av ett ansvarsfullt företags miljöansvar och ansvarskommunikation. Nu är det tredje året i rad som det finländska läkemedelsbolaget Orion Abp verkar som en av stiftelsens viktigaste samarbetspartner. 

”Östersjöns och miljöns hälsa är viktig för Orion, och vi har redan under många år gjort mer än lagen förutsätter för att skydda miljön”, säger Timo Lappalainen, verkställande direktör för Orion. 

Orion har till exempel kunnat minska de läkemedelsutsläpp som sprids till sjösystemet till ett minimum genom att leda största delen av avloppsvattnet på riskbasis till indunstning och att bränna resterna. Dessutom har energieffektiviteten förbättrats och flera energibesparande åtgärder har genomförts med framgång. 

Orionissa vastuullisuus on tekoja. Orion, John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppani.
Noora Paronen, Head of Corporate, Orion Oyj

Miljöansvaret gäller inte bara Orions egen produktion utan går genom läkemedlens hela livscykel. Man bedömer nya produkters miljörisker, skaffar råvaror från ansvarsfulla leverantörer, planerar förpackningsstorlekar för läkemedel enligt användningsbehov och utvecklar ännu mer ekologiska förpackningsmaterial.
Noora Paronen, Head of Corporate Responsibility för Orion, påminner att för Orion är det en kontinuerlig process att sköta om miljöns tillstånd och kampanjer och donationer för Östersjöns bästa kompletterar denna process.


Sök